W ponownym głosowaniu wybierano łącznie 649 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 1 296 kandydatów, w tym w 2 gminach i miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata.

Wybrano już wszystkich włodarzy

Włodarzy wybrano we wszystkich gminach i miastach, w których do wyboru nie doszło w pierwszej turze. Uprawnionych do głosowania było 9 523 401 osób, w tym 598 obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

Karty do głosowania wydano 4 651 687 wyborcom, ważne karty do głosowania oddało 4 650 111 wyborców, czyli 48,83 proc. uprawnionych do głosowania. Głosów ważnych oddano 4 616 405, nieważnych - 33 706, czyli 0,72 proc. ogólnej liczby oddanych głosów.

Czytaj też: Wiceszef MSWiA: Dzięki dobrej współpracy wybory przeprowadzono sprawnie

Powody nieważności głosów

Głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch kandydatów albo postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 17 775, to jest 52,74 proc. ogólnej liczby głosów nieważnych.

Znaku „X” nie postawili wyborcy obok nazwiska żadnego kandydata na 15 931 kartach, co stanowi  47,26 proc. ogólnej liczby głosów nieważnych. Mieści się w tym też niepostawienie znaku ani za ani przeciw wyborowi kandydata. Nie było przypadków postawienia znaku wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata.

Czytaj też: PKW przedstawiła wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Podsumowanie wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

W wyborach samorządowych 2018 roku wybrano 2477 włodarzy - wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W I turze wybrano 1826, w II turze - 649. W dwóch miejscach, gdzie zarejestrowano tylko 1 kandydata, nie wybrano włodarzy, ponieważ kandydaci w wyniku głosowania nie uzyskali więcej niż połowy ważnie oddanych głosów. W takiej sytuacji, zgodnie z Kodeksem wyborczym, wyboru dokonają rady gmin.

Zastępca przewodniczącego PKW Wiesław Kozielewicz powiedział, że podczas wyborów w pracach obwodowych komisji uczestniczyło ponad 400 tys. osób.

Zobacz też komentarz praktyczny: Zapewnienie wyborcom wglądu do kopii protokołu głosowania w obwodzie