- Dołożyli państwo należytej staranności i współpracowali, także w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu – powiedział samorządowcom podczas posiedzenia Komisji Wspólnej. Jak przypomniał, w każdym posiedzeniu od wielu miesięcy uczestniczyła szefowa Krajowego Biura Wyborczego i przedstawiciele Państwowej Komisji Wyborczej.

Dzięki tytanicznej pracy było sprawnie

– Bardziej lub mniej poważne obawy się pojawiały, ale dzięki tytanicznej pracy KBW i samorządów, urzędników wyborczych i komisarzy, te wybory zostały bardzo sprawnie przeprowadzone i chciałbym za to podziękować – podkreślił.

Czytaj też: Nowe przepisy utrudniły przebieg wyborów i liczenie głosów

Paweł Szefernaker pogratulował też wszystkim samorządowcom, którzy otrzymali mandat od lokalnych społeczności, a życzył powodzenia „tym, którzy jeszcze pracują nad tym i w drugiej turze będą walczyć”.

Porównał obecne wybory z głosowaniem sprzed 4 lat, kiedy były duże problemy m.in. z ustaleniem wyników. Zawiódł wtedy przede wszystkim system informatyczny.

- W tym roku nie było podstaw do tego, żeby w żaden sposób kwestionować organizację wyborów – podkreślił. Jak dodał, stało się tak przede wszystkim dzięki dobrej współpracy PKW, KBW, samorządów i koordynatorów pracy w gminach, powiatach i województwach.

 


Opiniowanie projektów aktów dotyczących samorządu

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego składa się z przedstawicieli rządu i samorządu, którzy m.in. analizują informacje o przygotowywanych projektach aktów prawnych, dokumentach i programach rządowych dotyczących problematyki samorządu, w szczególności o przewidywanych skutkach finansowych. Ich zadaniem jest też opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących samorządu. Celem działań jest  wypracowanie wspólnego stanowiska rządu i samorządu.

Strona rządowa Komisji składa się z ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz 11 przedstawicieli powoływanych i odwoływanych przez prezesa Rady Ministrów na wniosek szefa MSWiA. Stronę samorządową stanowią wyznaczeni przedstawiciele ogólnopolskich organizacji samorządowych. Reprezentanci obu stron wytypowani przez członków plenum pracują w 12 zespołach problemowych oraz 3 grupach roboczych. Są dodatkowo wspierani przez ekspertów.

Zasady funkcjonowania Komisji Wspólnej regulują przepisy Ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej.

Zobacz też komentarz praktyczny: Dokonywanie wydatków z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - kwalifikacja nieprawidłowości na tle przedmiotu dyscypliny finansów publicznych

 

Monika Augustyniak, Leszek Bielecki, Piotr Ruczkowski

Sprawdź  
POLECAMY