Jak podkreśla związek, każdy ma wpływ na to, jak wyglądają miasta i gminy, i jak się w nich żyje. Akcja ma zwiększyć zainteresowanie udziałem w głosowaniu przed wyborami samorządowymi.

Każdy może kształtować swoje otoczenie

Inicjatywa ma też uświadomić mieszkańcom, że wspólnie ze swoimi przedstawicielami w samorządzie mogą kształtować swoje najbliższe otoczenie. - Za pośrednictwem kampanii dostarczamy wiedzy na temat narzędzi i możliwości, które pozwalają mieszkańcom miast aktywniej uczestniczyć w życiu lokalnym i włączać się do zarządzania, a także budują dobre relacje z samorządami – mówi Joanna Nowaczyk, zastępca dyrektora Biura Związku Miast Polskich.

 


- W kampanii podkreślamy, że mieszkańcy mają wybór - mogą wybrać swoich przedstawicieli i im pozostawić podejmowanie decyzji w naszym imieniu, ale mogą też – i powinni – sami angażować się w urządzanie miasta – dodaje Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku Miast Polskich.

Zobacz też: Szczegółowy kalendarz wyborczy

Debaty dla mieszkańców

W kampanię Związku Miast Polskich wpisują się działania m.st. Warszawy. Stolica rozpoczęła realizację cyklu debat, szkoleń i warsztatów o samorządzie terytorialnym i samorządności. Podczas spotkań uczestnicy wzbogacą swoją wiedzę dotyczącą struktury i działań miasta, poznają narzędzia wspierające aktywność społeczną, m.in. budżet obywatelski, inicjatywę lokalną czy konsultacje społeczne.

Samorząd warszawski przygotował też publikację edukacyjną dla młodych warszawiaków, którzy po raz pierwszy pójdą na wybory. Publikacja „Moje pierwsze wybory”, jest dostępna na stronie mojepierwszewybory.pl oraz rozdawana podczas szkoleń i warsztatów.
Czytaj też: Dopisania się do rejestru wyborców lepiej nie zostawiać na ostatnią chwilę

Kampania ZMP będzie realizowana w radiu RMF FM od 8 do 14 października, na portalu Wirtualna Polska, w dzienniku „Rzeczpospolita” i magazynie „Rzeczpospolita Życie Regionów” oraz w mediach społecznościowych. Będą jej towarzyszyły działania na lokalnych nośnikach reklamowych miast członkowskich ZMP. W kampanię jest zaangażowanych 25 miast.

Urządzam swoje miasto – idę na wybory, Urządzam swoje miasto – głosuję w budżecie obywatelskim, Urządzam swoje miasto – działam w NGO, Urządzam swoje miasto – zgłaszam wnioski do planu zagospodarowania mojej dzielnicy - to tylko niektóre z haseł, pojawiające się w kampanii. Na stronie www.miasta.pl/kampania zostały przedstawione konkretne narzędzia oraz ścieżki, z których mieszkańcy mogą i powinni korzystać.

Czytej też: Wykonanie i dostarczenie kart wyborczych komisjom należy do wójta, starosty i marszałka