Deklarację taką minister w trakcie zorganizowanego kilka dni temu w Warszawie I Kongresu Rozwoju Kolei. - Mam nadzieję że polska kolej najgorszy czas ma za sobą; czuje się swoisty renesans, zauważamy wzrost przewozów osobowych rok do roku, wzrost przewozów towarowych. Kolej musi być przebudowywana, ale musi być też rozbudowywana i remedium na jej problemy jest Program Kolej Plus – oświadczył Adamczyk. I podkreślił, że obecnie wielu mieszkańców Polski jest pozbawionych sieci kolejowej. - Zlikwidowano wiele szlaków kolejowych; od kolei odcięto wiele miast, co nigdy nie powinno było nastąpić – mówił. I wymienił w tym kontekście m.in. takie miejscowości jak: Jastrzębie Zdrój, Sokołów Podlaski, Turek

Czytaj: Brak dofinansowania wśród powodów wykluczenia transportowego>>

W Kongresie uczestniczył też prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Ireneusz Merchel, który poinformował, że wstępnie wytypowano ponad 100 miejscowości, do których powinno być połączenie kolejowe. Następnie wybrano 21 miast, do których w pierwszej kolejności takie połączenie powinno być przywrócone lub wybudowane. Analitycy brali pod uwagę różne kryteria, m.in. liczbę mieszkańców ponad 10 tys., brak jakiegokolwiek skomunikowania za pomocą transportu publicznego. - Mieliśmy w Polsce ok. 30 000 km linii, a teraz mamy ok. 18 000 km. Oznacza to, że ponad 1/3 linii kolejowych w ostatnich latach zlikwidowano. Są regiony, gdzie tych linii zlikwidowano bardzo dużo, ale został ślad. Na niektórych obszarach nie było kolei i należy ją wybudować – mówił Merchel. 

Sprawdź: Transport kolejowy>>