Poprawka senatu rozszerzała o lokale będące w zasobach TBS katalog mieszkań, których remont uprawnia do uzyskania premii remontowej poprzez Jednostkę Samorządu Terytorialnego lub spółkę zależącą w 100 proc. do samorządu gminnego.

Czytaj: Będzie łatwiej termomodernizować i remontować budynki>>
 

Znowelizowana ustawa przewiduje m.in. pomoc dla samorządów w prowadzeniu remontów mieszkalnych budynków komunalnych oraz wsparcie dla właścicieli budynków powstałych w technologii prefabrykowanej wielkopłytowej. Zmieniony ma być m.in. sposób naliczania premii termomodernizacyjnej, poprze premiowanie kompleksowej termomodernizacji i montażu mikroinstalacji OZE. Nowela zakłada też poprawę dostępności premii kompensacyjnej.

 


Jak podkreślali autorzy projektu, jednym z głównych celów nowych przepisów jest wsparcie właścicieli budynków z tzw. wielkiej płyty. Chodzi o wzmocnienie połączeń między warstwą fakturową a warstwą konstrukcyjną w płytach wielowarstwowych za pomocą metalowych kotew. Dodatkowa premia będzie przyznawana w przypadku prowadzenia przez inwestora prac termomodernizacyjnych, a jej wartość ma stanowić 50 proc. kosztów zakupu i montażu kotew.
Resort rozwoju szacuje, że do 2029 r. ma zostać wzmocnionych w ten sposób ok. 2 tys. budynków z wielkiej płyty.
Ustawa zakłada też pomoc finansową dla samorządów w prowadzeniu remontów mieszkalnych budynków komunalnych. 

Ustawa przewiduje, że gminy będą mogły ubiegać się o premie remontowe w wysokości 50 proc. w budynkach, w których znajdują się lokale komunalne. Jeżeli budynki komunalne, które będą poddawane remontom, będą wpisane do rejestru zabytków lub znajdować się będą na terenie wpisanym do tego rejestru, premia będzie wynosić 60 proc. kosztów inwestycji.
Nowe przepisy zmienią również sposób naliczania premii termomodernizacyjnej. Wzrośnie ona z ok. 12,5 proc. do 16 proc. inwestycji; będzie jeszcze wyższa (21 proc.), jeśli inwestor zdecyduje się na montaż mikroinstalacji OZE do produkcji energii elektrycznej. 

- Więcej odbiorców skorzysta z pieniędzy z Funduszu Termomodernizacji i Remontów - oceniła minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, odnosząc się do noweli ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. I podkreśliła, że bardzo duża liczba budynków wielorodzinnych – około 40 procent – wymaga termomodernizacji. - Inną ważną kwestią jest powietrze, którym oddychamy. Zmiany pozwolą na zmniejszenie zanieczyszczeń pochodzących z przestarzałych systemów ogrzewania - dodała.