Cztery moduły wniosków

Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej poinformowało, że nabór ofert rozpocznie się w listopadzie. Wnioski będzie można składać w 4 modułach:

  • Moduł 1 to dotacja natworzenie nowych miejsc opieki przez samorządy i zapewnienie funkcjonowania tych miejsc. Podzielony jest na moduł 1a i 1b. Moduł 1a przeznaczony jest na zadania realizowane na terenie gmin, gdzie nie ma żadnych żłobków lub klubów dziecięcych. W module 1b wnioski mogą składać te samorządy, w których działają już instytucie opieki nad małymi dziećmi.

W tegorocznej edycji wzrosły kwoty dofinansowania do utworzenia nowego miejsca w ramach modułu 1. W module 1a z 20 tys. zł na 30 tys. zł, a w module 1 b z 20 tys. zł na 22 tys. zł. Kwota dofinansowania utworzenia nowego miejsca u dziennego opiekuna wyniesie do 5 tys. zł.

  • Moduł 2 to dotacja na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki tworzonych przez gminy z udziałem środków z poprzednich edycji programu, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.
  • Moduł 3 skierowany jest do podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego, które mogą pozyskać środki na utworzenie w 2019 r. nowych miejsc opieki i ich utrzymanie. Tu kwota dofinansowania utworzenia nowego miejsca w żłobku lub klubie dziecięcym wyniesie do 10 tys. zł, a u dziennego opiekuna do 5 tys. zł.
  • Moduł 4 skierowany jest do podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego ( w tym uczelnie) na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Resort podkreśla, że zmiany w 2017 roku w nowelizacji tzw. ustawy żłobkowej przygotowanej przez MRPiPS, wpowadziły ułatwienia w zakładaniu i prowadzeniu żłobków i klubów dziecięcych.

Czytaj: Do końca roku będzie ponad 5,2 tys. instytucji opieki nad dziećmi do lat 3

Pierwszeństwo dla samorządów

W pierwszej kolejności środki będą przyznane jednostkom samorządu terytorialnego. Pozostałe środki będą przyznawane innym podmiotom.

Jak informuje resort rodziny działa już 4 460 placówek dla maluchów oferujących prawie 126 tys. miejsc opieki. Ok. 16,6 proc. dzieci od 1. do 3. roku życia jest objętych opieką w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennego opiekuna. Uwzględniając dzieci pod opieką niań, wskaźnik „użłobkowienia” wynosi 17,8 proc.  W porównaniu do 2015 roku liczba miejsc opieki dla najmłodszych dzieci zwiększyła się o 49 proc.

Ministerstwo rodziny na rozwój żłobków i klubów dziecięcych przeznaczy w ciągu czterech lat (2016-2019) aż 1,2 mld złotych. We wcześniejszych latach rocznie przeznaczano 100 mln zł, a od 2015 r. 151 mln zł. Od 2018 r. środki na ten cel zwiększono aż 3-krotnie do 450 mln zł.

Więcej informacji TUTAJ