Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska zaznaczyła, że podstawowym celem programu "Maluch+" jest "stworzenie dobrego, przyjaznego dla samorządów prawa, które sprzyja rozwojowi instytucji opieki nad małym dzieckiem. 

Liczba miejsc opieki rośnie

Według danych resortu w 2015 r. liczba miejsc opieki nad małym dzieckiem wynosiła 84 tys., na koniec tego roku ma być ich 143 tys. Liczba instytucji opieki nad najmłodszymi w 2015 r. wynosiła 2,9 tys. , podczas gdy w 2018 r. planowana liczba to 5,2 tys. - Wyraźnie widać, że dostępność poprawia się i to jest ta dynamiczna zmiana (…) - powiedziała minister Rafalska.

Resort wskazuje, że „wskaźnik użłobkowienia” wynosił w 2015 r. 11,3 proc., w 2017 r. - 14,7 proc., a - według prognoz MRPiPS - pod koniec 2018 r. wyniesie 18,4 proc. - Choć siatka miejsc opieki nad małym dzieckiem znacząco się poprawiła od 2015 r., to wciąż tych miejsc jest za mało - zwłaszcza na wschodzie Polski. Także Polska centralna, z wyjątkiem woj. mazowieckiego, wygląda bardzo skromnie – dodała minister.

Łatwiejsze zakładanie i prowadzenie

Według ministerstwa wpływ na rozwój miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech ma przede wszystkim program „Maluch+”, w ramach którego jednostki samorządu terytorialnego i podmioty prywatne mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. W 2018 r. środki na program zwiększono aż 3-krotnie – ze 151 mln zł do 450 mln zł.

 Resort podkreśla, że do zwiększenia liczby miejsc opieki przyczyniła się nowelizacja ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Obowiązujące od stycznia 2018 r. zmiany umożliwiają łatwiejsze zakładanie i prowadzenie instytucji opieki przy zachowaniu standardów jakości i podwyższeniu poziomu bezpieczeństwa dzieci.

Na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ dostępna jest interaktywna mapa, dzięki której w łatwy sposób można wyszukać instytucje opieki nad najmłodszymi.