Premier Mateusz Morawiecki, który pozostanie szefem rządu przedstawił w piątek skład swojego nowego gabinetu. Rząd będzie liczył 20 resortów. Powstaną nowe ministerstwa, w tym resort nadzoru właścicielskiego, resort zarządzania funduszami i resort klimatu. Zlikwidowane zostanie natomiast Ministerstwo Energii. Pojawią się też nowe twarze:  Tadeusz Kościński ma objąć resort finansów, Marlena Maląg - MRPiPS, a Ministerstwem Środowiska pokieruje Michał Woś. - Jestem przekonany, że będzie to bardzo sprawna, dobra drużyna - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Są też niespodzianki. Nie ujawnił nazwiska nowego ministra sportu.  

 


Zmiany w nowym rządzie:

Większość ministerstw pozostaje bez zmian

 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - wicepremier Piotr Gliński
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - wicepremier Jarosław Gowin
 • Ministerstwo Infrastruktury - Andrzej Adamczyk
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Jan Krzysztof Ardanowski
 • Ministerstwo Obrony Narodowej - Mariusz Błaszczak
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - Mariusz Kamiński
 • Koordynator ds. służb specjalnych - Mariusz Kamiński
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Jacek Czaputowicz
 • Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - Marek Gróbarczyk
 • Ministerstwo Zdrowia - Łukasz Szumowski
 • Ministerstwo Cyfryzacji - Marek Zagórski
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej - Dariusz Piontkowski
 • Ministerstwo Sprawiedliwości - Zbigniew Ziobro
 • Szef Kancelarii Premiera - Michał Dworczyk

Podział Ministerstwa Środowiska - kierunek na cele klimatyczne

Premier wyjaśnił, że  powodem podziału resortu środowiska i powołania oddzielnego ministerstwa jest koncentracja na celach klimatycznych. - Negocjacje w ciągu najbliższych 12, 24 miesięcy będą niezwykle trudne i bardzo ważne dla naszej gospodarki, naszego społeczeństwa - zaznaczył.

Czytaj: SN: Protest wyborczy - zasadny, ale bez wpływu na wynik wyborów>>
 

Ministerstwo Środowiska będzie obejmowało Lasy Państwowe, łowiectwo, parki narodowe, edukację w zakresie ochrony środowiska. 

- Cała sfera zewnętrzna dawnego ministerstwa: klimat, program, strefy, które wiążą się z wypełnieniem naszych wymogów np. z poziomem Odnawialnych Źródeł Energii w naszym miksie energetycznym, albo obniżeniem emisji CO2, to są takie dziedziny, które w oczywisty sposób dotyczą działań gospodarczych wewnątrz kraju, a jednocześnie mają niebywale istotne odniesienie do aktualnej polityki klimatycznej przede wszystkim w UE - mówił szef rządu, informując, że resortem ds. klimatu pokieruje Michał Kurtyka. 

Zmiany w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 

Zmiana nastąpi w MSZ, szefem resortu nadal będzie Jacek Czaputowicz, ale tzw. pion europejski z Konradem Szymańskim zostanie przeniesiony do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

Poinformował, że Ministerstwem Obrony Narodowej będzie kierował Mariusz Błaszczak, a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji - Mariusz Kamiński. Minister Kamiński ma być równocześnie koordynatorem służb specjalnych.