Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał promesy na realizację zadań z list priorytetowych dla poszczególnych województw. Chodzi m.in. o naprawy dróg i mostów, zniszczonych w wyniku nawałnic w ubiegłym roku i w latach wcześniejszych. 

 

Które województwa otrzymają pomoc?

Do dofinansowania zakwalifikowano najwięcej zadań z województwa świętokrzyskiego (30 zadań w 13 gminach i 4 powiatach) oraz województwa małopolskiego (20 zadań w 9 gminach). Dofinansowanie otrzymają również samorządy z województwa dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego.

Sprawdź w LEX: Czy w przypadku zmiany wniosku i projektu na odbudowę mostu, inwestor może wykorzystać posiadaną decyzję środowiskową? >

Oprócz realizacji zadań z lat poprzednich, MSWiA na bieżąco reaguje na szkody wyrządzone w tym roku. Taka pomoc w postaci promes została udzielona samorządom z trzech województw: świętokrzyskiego, podlaskiego i podkarpackiego, które zostały dotknięte nawałnicami w maju i czerwcu.

Czytaj też: Nowe obowiązki gmin w ochronie ludności. Kto zapłaci?>>
 

Jaka kwota na pomoc w tym roku?

W województwie świętokrzyskim pomoc uzyska 15 gmin i 4 powiaty – ok. 15 mln zł. W województwie podkarpackim dofinansowanie otrzymają 3 gminy i jeden powiat - łącznie ponad 3,5 mln zł. W województwie podlaskim ponad 3 mln zł zostaną przeznaczone dla powiatu sokólskiego. Łączna kwota promes na pokrycie strat z maja i czerwca tego roku to ponad 21,5 mln zł.

W tym roku ze środków rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym realizację zadań w dorzeczach Odry i górnej Wisły, została przeznaczona dotychczas kwota ponad 518 mln zł na zadania związane z odbudową komunalnej infrastruktury technicznej. Pozwoli to na realizację 1147 zadań przez 288 gmin i 59 powiatów.