Na podstawie art. 11 ust. 2 i 7 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i w związku z par. 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 31 marca 2020 r.  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, dyrektor generalny Lasów Państwowych polecił wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu do 11 kwietnia włącznie. Egzekwować przestrzeganie zakazu ma Straż Leśna.

 

Brak podania podstaw prawnych

- Żadna ze wskazanych tu podstaw prawnych nie daje takiego upoważnienia dyrektorowi generalnemu Lasów Państwowych – uważa prof. Robert Suwaj z Politechniki Warszawskiej, adwokat w kancelarii Suwaj, Zachariasz Legal.

Jak wyjaśnia, pierwszy ze wskazanych przepisów upoważnia wyłącznie Prezesa Rady Ministrów, by w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, wydawał polecenia obowiązujące inne osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz przedsiębiorców.

- Premier - na podstawie tej kompetencji - może polecić w drodze decyzji Lasom Państwowym przekazanie drewna lub budowę szpitala polowego na obszarze leśnym. W żadnym jednak przypadku takie polecenie nie może powodować ograniczenia praw obywatelskich, w tym ustawowej wolności wstępu do lasów państwowych - tłumaczy.

Czytaj też: Rząd rekomenduje, żeby w święta pozostać w domu

Ograniczenie wstępu do parków

Druga ze wskazanych podstaw prawnych dotyczy czasowego - w okresie od 1 kwietnia do 11 kwietnia 2020 r. - ograniczenia korzystania z terenów zieleni, w szczególności: parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także plaż. - Jak widać nie ma tu żadnych podstaw do uznania, że ograniczenie może dotyczyć lasów, których definicję odnajdziemy w art. 3 ustawy o lasach – zaznacza prof. Suwaj.

 

W związku ze stanem epidemii oraz dyspozycją premiera, od 3 kwietnia do 11 kwietnia br. włącznie, Lasy Państwowe wprowadzają tymczasowy zakaz wstępu do lasu, a Parki Narodowe pozostają zamknięte - poinformowało Ministerstwo Środowiska. Jak podkreśla resort, podyktowane to jest troską o zdrowie i bezpieczeństwo ludności. Straż Leśna i Straż Parków Narodowych będzie egzekwowała przestrzeganie tego zakazu.