Autorem inicjatywy ustawodawczej jest senator RP Krzysztof Kwiatkowski, który zapowiedział, że projekt ustawy o metropolii łódzkiej niebawem trafi na ścieżkę legislacyjną.

 


Wzmocnienie potencjału miast i regionu

Jak informuje Związek Miast Polskich, z udziałem prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej, posła do Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka oraz senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego zaanonsowano projekt ustawy o utworzeniu metropolii łódzkiej, która pozwoli na wzmocnienie potencjału miasta i całego regionu.

- Dzięki takiej ustawie Łódź ma nie tylko szanse na dodatkowe pieniądze, ale także możliwości budowania swojej silnej pozycji, jako lidera i stolicy metropolii. To doskonałe rozwiązanie nie tylko dla łodzian, ale także dla naszych sąsiadów. Metropolia pozwoli nam lepiej wspólnie planować inwestycje, lepiej wykorzystywać fundusze unijne, lepiej organizować inwestycje, transport i komunikację oraz zachęcać do edukacji - powiedziała prezydent Hanna Zdanowska.

Czytaj też: Potrzeba więcej pieniędzy, także unijnych, na rozwój miast

Śląska metropolia zwiększa szanse na rozwój

Europoseł, były premier prof. Jerzy Buzek, który był inicjatorem powstania śląskiej metropolii, podkreśla, że takie rozwiązanie wzmacnia działania samorządowe na nowym szczeblu organizacji i wzajemnej współpracy gmin, powiatów oraz województwa. Chodzi w wspólne działania i szanse rozwojowe dla wszystkich podmiotów samorządowych.

Autor inicjatywy ustawodawczej, senator RP Krzysztof Kwiatkowski podkreślił, że to zmiana według ekspertów na miarę XXI wieku, bowiem wzmacnia znaczenie i siłę dużych organizmów miejskich, co gwarantuje także wzrost dochodów z PIT w znaczącej skali.

Transport jako główne zadanie związku

Jak wynika z uzasadnienia projektu, wychodzi on naprzeciw zgłaszanych głosów mieszkańców miast i gmin województwa łódzkiego o potrzebie utworzenia tego rodzaju instytucji. Proponowane przepisy mają umożliwić nie tylko skuteczne utworzenie związku metropolitalnego, ale również zapewnić zdolność do wykonywania istotnych z punktu widzenia obywateli zadań publicznych.  

W projekcie proponowane jest przyjęcie modelu, w którym związek będzie realizował ustawowo przewidziane kompetencji, w tym w zakresie transportu zbiorowego. Będzie mógł przejmować zadania gminne, ale na zasadzie dobrowolnych porozumień. Zaletą tego modelu jest jasne nakierowanie zadań związku na rozwój społeczno-gospodarczy związku, rozwój transportu i jego koordynację oraz ograniczenie ryzyka związanego z likwidacją i przekształceniem istniejących organizatorów transportu. Proponowany model pozwala na przekształcanie związku na podstawie porozumień w organizatora transportu lub realizatora innych zadań na całym obszarze.

Projekt i uzasadnienie dostępne są na stronie miasta Łodzi TUTAJ