Z założeń do budżetu, przyjętych w czerwcu, wynika, że wzrost PKB w przyszłym roku ma wynieść 3,7 proc., a inflacja 2,5 proc. Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej ma wzrosnąć o 0,5 proc., a na koniec 2020 r. rejestrowana stopa bezrobocia ma wynieść 5,1 proc. Założono też m.in. wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 6,0 proc. oraz spożycia prywatnego - o 3,8 proc.

Drugi z projektów - projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 zawiera propozycje regulacji mających na celu „odmrożenie” podstawy naliczania odpisu na fundusz świadczeń socjalnych.

Czytaj też: Hejt przeciw sędziom - dymisja wiceministra Piebiaka >