Premier Mateusz Morawiecki 25 lipca br. podpisał program Mosty dla Regionów. W drugiej połowie sierpnia ruszy nabór dla samorządów, które będą chciały skorzystać z funduszy na przygotowanie niezbędnej dokumentacji. Program potrwa do 2025 roku. Na jego realizację rząd przeznaczył około 2,3 miliarda złotych. - Mamy zabezpieczone środki na realizację pierwszego etapu programu Mosty dla Regionu - mówił w czwartek minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Jak poinformowało ministerstwo, przed samorządami chcącymi uczestniczyć w programie postawiono kilka warunków. Dokumentacja, która powstanie dzięki dofinansowaniu z programu musi być gotowa do 31 grudnia 2022 r. Przygotowanie dokumentacji nie może być dofinansowane z funduszy unijnych, norweskich, szwajcarskich ani z budżetu państwa. Budowa mostu ma zacząć się najpóźniej trzy lata po wydaniu pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Resort podkreśla, że wszystkie potrzebne dokumenty – ogłoszenie, wniosek, kryteria oceny - są dostępne od czwartku na jego stronie internetowej. Nabór jest otwarty dla wszystkich chętnych samorządów, z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Potrwa do 29 marca 2019 r.

Dotacja na projekt i budowę
Program przewiduje, ze samorząd będzie mógł przeznaczyć rządową dotację na przygotowanie dokumentacji projektowej, czyli na :
- opracowanie dokumentów zgodnie z wymaganiami przepisów środowiskowych,
- opracowanie projektu budowlanego, w tym niezbędnej dokumentacji technicznej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. „Samorządy, które zgłoszą się do nas, mogą liczyć na dofinansowanie nawet 80% wartości inwestycji” - powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Przed samorządami postawiono kilka warunków, między innymi:
- dokumentacja, która powstała dzięki dofinansowaniu musi być gotowa do 31 grudnia 2022 roku,
- przygotowanie dokumentacji nie może być dofinansowane z funduszy unijnych, norweskich, szwajcarskich ani z budżetu państwa,
- budowa mostu zacznie się najpóźniej 3 lata po wydaniu pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Wszystkie potrzebne dokumenty – ogłoszenie, wniosek, kryteria oceny - są od dzisiaj na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, które będzie przyjmować wnioski. Nabór jest otwarty dla wszystkich chętnych samorządów, z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Potrwa do 29 marca 2019 roku.

21 mostów na początek
W programie znalazło się 21 priorytetowych, rekomendowanych przez rząd, inwestycji, które po analizach wytypowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju:
- 5 przepraw na Wiśle,
- 5 na Warcie,
- 2 na Bugu,
- 4 na Odrze,
- po 1 przeprawie na Narwi, Sanie, Noteci, Pilicy i rzece Elbląg.

- Wskazane przez nas mosty są, zdaniem rządu, szczególnie ważne dla poprawy spójności sieci dróg samorządowych. Niemniej jednak decyzja o realizacji inwestycji zależy od samorządowców – wyjaśnił wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak, który w resorcie pilotuje program mostowy. - Liczymy na to, że dzięki mostom zostanie uwypuklony potencjał społeczno-gospodarczy poszczególnych regionów, miasteczek, poprawi się jakość komunikacji między biznesem oraz jakość życia mieszkańców - podkreślił minister Jerzy Kwieciński.