Zgodnie z uchwałą z 26 marca Państwowa Komisja Wyborcza powołała z dniem 3 kwietnia 98 osób, które będą pełniły funkcję komisarzy wyborczych, informację podawaliśmy TUTAJ.

Powołanie brakujących dwóch osób uchwałą z 27 marca zakończyło proces rekrutacyjny.

Komisarze wyborczy są powołani na okres 5 lat. Wynagrodzenie komisarza wyborczego określone w Kodeksie wyborczym jest stałe, nie zależy od nakładu pracy w danym miesiącu i wynosi 5 368,26 zł.

Do podstawowych zadań komisarzy wyborczych należy m.in. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego, powoływanie terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, czy przedkładanie sprawozdania z przebiegu wyborów, wraz z ich wynikami, Państwowej Komisji Wyborczej.
Kodeks wyborczy. Komentarz Kazimierz W. Czaplicki

Kodeks wyborczy. Komentarz