Zgodnie z uchwałą z 26 marca Państwowa Komisja Wyborcza powołała z dniem 3 kwietnia 98 osób, które będą pełniły funkcję komisarzy wyborczych.

Komisja zdecydowała także, że w uzasadnionych przypadkach komisarz wyborczy może wyznaczyć urzędnika wyborczego, który czasowo będzie wykonywał zadania w innej gminie, niż gmina, w której został powołany.

Komisarze wyborczy są powołani na okres 5 lat. Wynagrodzenie komisarza wyborczego określone w Kodeksie wyborczym jest stałe, nie zależy od nakładu pracy w danym miesiącu i wynosi 5 368,26 zł.
 

Szukasz więcej informacji dotyczących samorządu?
Poznaj LEX Administracja >>
Zdobądź wiedzę, dzięki której Twoja praca stanie się łatwiejsza


Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zorganizował bezpłatne szkolenie dla kandydatów na komisarzy. 3 marca w Warszawie odbył się egzamin. Zgodnie z nowymi przepisami 100 komisarzy powoła PKW spośród osób przedstawionych przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Do podstawowych zadań komisarzy wyborczych należy m.in. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego, powoływanie terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, czy przedkładanie sprawozdania z przebiegu wyborów, wraz z ich wynikami, Państwowej Komisji Wyborczej.

Wśród kandydatów przedstawionych PKW przez MSWiA znalazło się m.in. 15 dotychczasowych komisarzy, 46 sędziów, 15 adwokatów, 32 radców prawnych, 6 pracowników samorządowych oraz 7 pracowników administracji rządowej.


Zobacz nazwiska komisarzy TUTAJ