Ministerstwo Infrastruktury przypomina, że do 8 lutego 2019 r. można składać wnioski o dofinansowanie dróg samorządowych ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

Środki przeznaczane są na dofinansowanie:

  • inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu,
  • utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu - w kwocie nie mniejszej niż w roku bazowym,
  • remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

 


Rezerwa subwencji ogólnej funkcjonuje od 1999 r. Corocznie środki dzielone są według ustalonych kryteriów uzgodnionych wspólnie przez stronę rządową i samorządową. Rezerwa jest tworzona co roku w budżecie państwa na podstawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dysponentem środków jest minister finansów w porozumieniu z ministrem infrastruktury po zasięgnięciu opinii reprezentacji samorządów.

Czytaj też: Pieniądze na drogi lokalne dostanie 421 samorządów na 433 inwestycje

W  2018 roku dofinansowanie o łącznej wartości 336 mln zł uzyskało 150 samorządów w tym 16 województw – łącznie 40,2 mln zł, 103 powiaty – łącznie 189,5 mln zł, 31 prezydentów miast na prawach powiatu – łącznie 106,2 mln zł, prezydent Świnoujścia na utrzymanie rzecznych przepraw promowych - 23 mln zł.

Więcej informacji dotyczących naboru TUTAJ

Zobacz też komentarz praktyczny: Budownictwo drogowe i mostowe

Dostęp do drogi publicznej jako przesłanka uzyskania decyzji o warunkach zabudowy