Wśród materiałów biurowych, które mają znaleźć się w lokalu wyborczym, takich jak poduszka do stempli, przybory do pisania, papier itp., powinny znaleźć się osłony na spis wyborców zapewniające ochronę danych osobowych osób ujętych w spisie.

Rozwiązania mogą być różne

Zgodnie z poradnikiem wyborczym wydanym przez Urząd Ochrony Danych Osobowych wypełnienie obowiązków dotyczących zabezpieczenia danych może być zrealizowane poprzez użycie specjalnego szablonu nakładanego na spisy wyborców.

Dzięki niemu wyborcy, odbierając karty do głosowania i składając podpis na spisie wyborców, mogliby sprawdzić tylko własne dane, a reszta spisu byłaby zasłonięta. Rozwiązania organizacyjne w tym zakresie mogą być bardzo różne.

Może być to zwykła kartka

- To ma być nakładka, która zapewni, że osoby głosujące nie będą widziały, czy ktoś inny głosował – wyjaśnia Jerzy Antoni Dołęgowski, dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży. Jak dodaje może to być zwykła kartka z wyciętym miejscem na imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do głosowania.

Nie musi to być specjalnie zakupiony szablon, można go wykonać we własnym zakresie. – Będziemy to jeszcze omawiali na szkoleniach dla członków komisji wyborczych – podkreślił. Jak ocenił, każdy głosuje osobiście i nie musi wiedzieć, czy ktoś inny głosuje, chociaż, jak dodał, osoby i tak mijają się w lokalu wyborczym, więc trudno obecność ukryć.

 


- Do tej pory osłony nie były konieczne, nie było takich wymogów – powiedział dyrektor. Jak dodał, gminy dostały środki na organizację wyborów, m.in. na zapewnienie materiałów biurowych. Jerzy Antoni Dołęgowski zaznaczył, że w tym roku gminy dostały o jedną trzecią więcej tych środków, niż w poprzednich wyborach. – Są więc środki na druk, papier, nowe pieczęcie, sporządzenie spisu i całe oprzyrządowanie – dodał.

Czytaj też: Sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy do 30 września>>

Zapewnienie tajności głosowania

W lokalu wyborczym, zgodnie z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej, powinno w widocznym miejscu znajdować się godło. Urna wyborcza powinna być wykonana z przezroczystego materiału.

Konieczne jest zapewnienie pomieszczeń lub osłon zapewniających tajność głosowania. Mają być to łatwo dostępne miejsca umożliwiające każdemu wyborcy zapoznanie się z kartą do głosowania oraz jej wypełnienie w sposób niewidoczny dla innych osób.

Pomieszczeń takich powinno być tyle, aby zapewnić sprawny przebieg głosowania. Powinny być wyposażone w przybory do pisania. Należy tam także umieścić plakat informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej o sposobie głosowania.

Światło i duża urna

Lokal wyborczy powinien być dobrze oświetlony, zwłaszcza miejsca zapewniające tajność głosowania. Powinien być tak urządzony, aby wyborca po otrzymaniu kart do głosowania kierował się bezpośrednio do miejsca za osłoną, a następnie w stronę urny. Wystrój lokalu wyborczego powinien odpowiadać powadze głosowania.

Komisja powinna sprawdzić, czy wielkość urny zapewni pomieszczenie w niej wszystkich oddanych karty do głosowania. Powinna mieć jeden otwór i uniemożliwiać wyjęcie bądź wysypanie się kart. Jeżeli wielkość urny budzi wątpliwości, komisja występuje do wójta o urnę dodatkową. Informację w tym zakresie komisja przekazuje także urzędnikowi wyborczemu.

Obwieszczenia muszą być

Na widocznym miejscu w lokalu wywiesza się urzędowe obwieszczenia i informacje m.in. o numerach i granicach okręgów wyborczych, numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz zarejestrowanych listach kandydatów.

Obwieszczenia powinny być umieszczone na wysokości umożliwiającej ich odczytanie przez wyborców niepełnosprawnych.

W lokalu wyborczym oraz na terenie budynku nie mogą być umieszczone hasła, napisy lub ulotki o charakterze agitacyjnym.

Szyldy komisji pozostaną te same, bo obie komisje będą pracowały w tym samym budynku.

Zobacz też komentarz praktyczny: Rola Administratora Danych Osobowych w wyborach samorządowych>>