Jedną z propozycji omawianych podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu był projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej, który ma zmienić rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.

 

Chodzi o umożliwienie nagradzania nauczycieli kuratorom oświaty z ich własnej inicjatywy. Ministerstwo jest zdania, że nagrody od kuratorów zachęcą nauczycieli do stosowania innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów.

MEN przeciwko zawężeniu zapisów

Jeżeli chodzi o przyznawanie nagród nauczycielom, to kompetencje z własnej inicjatywy ma w tym zakresie minister edukacji, wójt, burmistrz i prezydent. Resort edukacji argumentuje, że kuratorzy oświaty często powołują zespoły zadaniowe, programowe czy merytoryczne i propozycja umożliwi im przyznawanie z własnej inicjatywy nagród nauczycielom pracującym w tych zespołach.

Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Miast Polskich przypomniał, że samorządowcy zwrócili się o zawężenie proponowanych zapisów do możliwości nagradzania przez kuratorów dyrektorów szkół lub nauczycieli pełniących obowiązki dyrektora.

Jednak MEN nie zgadza się na takie zawężenie, uzasadniając, że propozycja zapisów jest spójna i systemowa. Rozporządzenie stanowi o nagrodach dla nauczycieli, a dyrektor jest również nauczycielem i nie należy go wyłączać z tej grupy.

Czytaj też: Samorządowcy domagają się usunięcia zapisu o nagradzaniu nauczycieli przez kuratorów

Kuratorzy będą się wtrącać

Mec. Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora Związku Powiatów Polskich powiedział, że proponowane rozwiązanie sprowadza się do tego, iż kuratorzy oświaty w maksymalnym stopniu będą „wtrącali się do prowadzenia szkół przez organy samorządu i dyrektorów”. – Zdecydowanie stoimy na stanowisku, że decyzje odnośnie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody dla swoich pracowników powinno pozostawać w zakresie uprawnień dyrektora – mówi.

Jak dodaje, obecnie sytuacja może być taka, że niezależnie od stanowiska dyrektora szkoły i tego, jak oceniamy jest nauczyciel w środowisku lokalnym, kurator oświaty według własnej woli może przyznać nagrody tym nauczycielom, których uważa za dostatecznie dobrze współpracujących z kuratoriami.

Ostatecznie samorządowcy negatywnie zaopiniowali projekt rozporządzenia.