Samorządy, kluby sportowe i ngo mogą wnioskować o dofinansowanie w ramach zadania „Sport dla Wszystkich”. Resort sportu ma na ten cel 28,86 mln zł na 2019 rok.

Na dofinansowanie organizacji zajęć Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło środki Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na 2019 rok.

Jakie zadania będą dofinansowywane?

  • Zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych.
  • Zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.
  • Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Czytaj też:  Samorządy będą mogły wnioskować o środki na strategię rozwoju elektromobilności

 

O przyznanie dofinansowania zajęć sportowych dla uczniów mogą ubiegać się: 

  • kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia,
  • inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
  • jednostki samorządu terytorialnego.

 

Terminy składania wniosków

Wnioski należy składać do 2 listopada 2018 r. osobiście, drogą pocztową lub w formie przesyłki kurierskiej.

Więcej informacji TUTAJ

Zobacz też komentarz praktyczny Finansowane zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego