W Dzienniku Ustaw ukazały się trzy rozporządzenia dotyczące: zniesienia resortu sportu, utworzenia Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu.

Od 1 marca 2021 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostanie przekształcone w Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Tego dnia wejdą w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lutego w sprawie zniesienia Ministerstwa Sportu oraz utworzenia Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, a także rozporządzenie z 22 lutego zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Czytaj też: Mieszanie w działach – nie wiadomo, ile mamy ministerstw

Przekształcenie polega na włączeniu do dotychczasowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obsługującego sprawy działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu kultura fizyczna oraz pracowników obsługujących sprawy tego działu z dotychczasowego Ministerstwa Sportu.