- W związku z obowiązującym w Polsce stanem epidemii oraz wprowadzonymi  w związku z tym zmianami zasad funkcjonowania Sejmu RP, zwracam się  z wnioskiem takie zorganizowanie prac Izby oraz jej komisji aby respektowały one wyrażoną w art. 4 ust. 6 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego oraz art.36 Regulaminu Sejmu zasadę konsultowania z samorządami projektów aktów prawnych dotyczących samorządów, w tym projektów ustaw z przedłożenia rządowego, które nie były przedmiotem uzgodnień z Komisją Wspólną Rządu  i Samorządu Terytorialnego - napisał do Elżbiety Witek prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich Andrzej Płonka. 

Czytaj: Jeśli powiat ma zapewnić miejsce na kwarantannę, powinien otrzymać dotację>>
 

Stwierdził, że rozumie, że szczególe czasy wymagają szczególnych działań a pewnie decyzje legislacyjne muszą być podejmowane w przyśpieszonym trybie. - Należy jednak mieć na względzie, że samorządy w wielu miejscach są wykonawcą woli ustawodawcy  i zależy nam na tym aby prawo było dostosowane do potrzeb lokalnych społeczności oraz możliwości organizacyjnych i finansowych samorządów - podkreślił.  
I zwrócił się z wnioskiem o respektowanie co najmniej następujących zasad wynikających z obowiązującego Regulaminu Sejmu: 

  • informowanie organizacji tworzących stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego o posiedzeniach komisji (podkomisji) sejmowych, których przedmiotem obrad są projekty aktów prawnych zawierających propozycję regulacji dotyczące samorządów oraz 
  • umożliwienie (poprzez wideokonferencje) udział przedstawicieli tych organizacji w tych posiedzeniach, z możliwością zaprezentowania opinii