Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r., od poniedziałku 25 maja urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Po tym, jak od 17 marca zawieszone zostało przyjmowanie przez urzędy interesantów, sprawy można było załatwiać drogą elektroniczną, telefoniczną oraz przez e-PUAP. Interesanci byli przyjmowani w ograniczonym zakresie m.in. przez urzędy stanu cywilnego dla wydawania aktów urodzeń oraz aktów zgonu. Rozszerzenie zakresu zadań związanych z obsługą obywateli nastąpiło od 22 kwietnia po poprawce do rozporządzenia, aby uruchomić niezbędną obsługę dla obywateli w administracji publicznej, w tym administracji samorządowej przy zachowaniu wysokich wymogów sanitarnych.

Czytaj w LEX: Wpływ epidemii koronawirusa na samorządy >

Jak podkreśla Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, od 25 maja w każdym urzędzie, przy zachowaniu wymogów sanitarnych, będzie możliwość osobistego załatwiania spraw. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi, nie wliczając osób obsługujących interesantów.

 


Zmiany pracy urzędów są skorelowane z uchyleniem przepisów wstrzymujących bieg terminów administracyjnych, które zaczną biec ponownie od 25 maja 2020 r.

Zobacz w LEX: Zadania starostów realizowane przez powiatowe urzędy pracy w ramach, tzw. tarczy antykryzysowej >

Praca w pełnym zakresie

Jak informuje serwis Prawo.pl Paulina Rybczyńska, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ciechanów, od poniedziałku 25 maja urząd będzie funkcjonował w pełnym zakresie, przy zachowaniu obowiązujących przepisów sanitarnych. Już od 4 maja ratusz zniósł część ograniczeń w obsłudze interesantów oraz wprowadził nowe rozwiązania.

- Otwarte zostały Biuro Obsługi Interesanta, kasa, obsługa w zakresie podatków, spraw mieszkaniowych oraz obsługa Strefy Płatnego Parkowania. W ostatnich tygodniach miasto przeprowadziło przebudowę miejsc obsługi mieszkańców, aby szybciej wznowić pracę w bezpiecznych warunkach, zarówno dla pracowników, jak i interesantów - mówi.

Czytaj w LEX: Specustawa koronawirusowa ustanowiła możliwość tymczasowego przeniesienia pracownika samorządowego do wykonywania innej (niż ustanowiona w umowie o pracę) pracy. Zobacz wzory dokumentów >

Urzędy działały w ograniczonym zakresie

Urzędy samorządowe nie zaprzestały obsługi, także bezpośredniej, na czas pandemii. Krzysztof Rudzki z Biura Prasowego Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego podkreśla, że od początku czasu epidemii urząd nie zaniechał bezpośredniej obsługi mieszkańców.
- Wdrożyliśmy wszystkie niezbędne wymogi sanitarne oraz ograniczyliśmy wizyty w magistracie tylko do spraw koniecznych, zachęcając mieszkańców do załatwiania spraw poprzez e-usługi - podkreśla.

Jak wyjaśnia, do Urzędu Miasta można wchodzić i załatwiać sprawy, ale wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym. - W UM działają także kasy. Zachęcamy w nich do płacenia kartą lub wykonywania przelewów elektronicznych. W ostatnim czasie - w wyjątkowych sytuacjach - wprowadziliśmy także możliwość płatności gotówką - mówi.

Zmiany w niektórych urzędach dopiero od czerwca

Piotr Janowski, sekretarz miasta Białogard podkreśla, że do końca maja nie przewidywane są zmiany w działaniu Urzędu Miasta, a drobne zmiany nastąpią od początku czerwca. - Ponownie uruchomimy Biuro Obsługi Interesanta, funkcjonowanie wznowi również punkt kasowy. W dotychczas zamkniętej poczekalni wydzielone zostaną strefy i korytarze bezpieczeństwa. Pojawią się również oznaczenia ułatwiające zachowanie przepisowego odstępu między interesantami - mówi. Pozostałe wydziały, w których nie ma obligatoryjnej konieczności osobistego kontaktu, pozostaną zamknięte dla interesantów.

Odwieszenie terminów administracyjnych

Andrzej Fiołek, radca prawny z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie, podkreśla, że z działalnością urzędów wiąże się odwieszenie terminów administracyjnych. Ustawa z 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przewidywała zawieszenie administracyjnych terminów materialnych i procesowych. Jak wyjaśnia, przepisy te zostały uchylone 16 maja, kiedy weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. - Po wejściu w życie ustawy zmieniającej, organy zaprzestając czynności, narażają się na zarzut bezczynności lub przewlekłości – dodaje.

Zobacz procedurę: Uchylenie wstrzymania bądź zawieszenia biegu terminów w postępowaniu administracyjnym w trakcie stanu epidemii z powodu COVID-19  >

Prawnik tłumaczy, że ustawa zmieniająca zawiera przepisy przejściowe, zgodnie z którymi terminy administracyjne  materialne i procesowe, których bieg nie rozpoczął się ze względu na ustawę o COVID - rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej. - Podobnie terminy, których bieg uległ zawieszeniu ze względu na ustawę o COVID, biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej. Tym samym terminy administracyjne - m.in. terminy w postępowaniach administracyjnych - rozpoczynają bieg w niedzielę 24 maja. - Będzie to pierwszy dzień w którym biegnie już termin – podkreśla Andrzej Fiołek.

Czytaj w LEX: Bieg terminów administracyjnym w czasie epidemii w postępowaniach w sprawie zgód inwestycyjnych >

Zobacz też: Już wkrótce odwieszenie terminów, na wysłanie pisma może być mało czasu