Państwowa Komisja Wyborcza informuje o sposobie głosowania i ważności głosu w wyborach samorządowych. Zgodnie z uchwałą PKW:

W wyborach do rad gmin liczących do 20 tys. mieszkańców:

 1. głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata,
 2. przyczyną nieważności głosu będzie: 
 • postawienie znaku „X” w kratce przy nazwisku więcej niż jednego kandydata,
 • niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce,
 • postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego przez gminną komisję wyborczą,

W wyborach do rad gmin liczących powyżej 20 tys. mieszkańców:

 1. głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu,
 2. przyczyną nieważności głosu jest: 
 •  postawienie znaku „X” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście,
 •  niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce,
 •  postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez gminną komisję wyborczą.

W wyborach do rad dzielnic m. st. Warszawy:

 1. głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu,
 2. przyczyną nieważności głosu jest: 
 •  postawienie znaku „X” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście,
 •  niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce,
 •  postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez dzielnicową komisję wyborczą.

W wyborach do rad powiatów

 1. głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu,
 2. przyczyną nieważności głosu jest: 
 •  postawienie znaku „X” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście,
 •  niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce,
 •  postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez powiatową komisję wyborczą. 

 

Monika Augustyniak, Leszek Bielecki, Piotr Ruczkowski

Sprawdź  
POLECAMY

W wyborach do sejmików województw 

 1. głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu,
 2. przyczyną nieważności głosu jest:
 • postawienie znaku „X” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście,
 • niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce,
 • postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez wojewódzką komisję wyborczą. 

W wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 1. głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata,
 2. przyczyną nieważności głosu jest:
 • postawienie znaku „X” w kratce przy nazwisku więcej niż jednego kandydata,
 • niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce,
 • postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego przez gminną komisję wyborczą. 

W wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (1 kandydat) 

 1. wyborca głosuje za wyborem kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce oznaczonej słowem „TAK” z lewej strony obok nazwiska kandydata,
 2. wyborca głosuje przeciwko wyborowi kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce oznaczonej słowem „NIE” z lewej strony obok nazwiska kandydata,
 3. przyczyną nieważności głosu jest:
 • postawienie znaku „X” w obu kratkach,
 • niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce.

W ponownym głosowaniu wójta, burmistrza i prezydenta miasta (tzw. II tura):

 1. głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata,
 2. przyczyną nieważności głosu jest:
 • postawienie znaku „X” w kratce przy nazwisku więcej niż jednego kandydata,
 • niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce.

W ponownym głosowaniu wójta, burmistrza i prezydenta miasta (tzw. II tura; 1 kandydat):

 1. wyborca głosuje za wyborem kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce oznaczonej słowem „TAK” z lewej strony obok nazwiska kandydata,
 2. wyborca głosuje przeciwko wyborowi kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce oznaczonej słowem „NIE” z lewej strony obok nazwiska kandydata
 3. przyczyną nieważności głosu jest:
 • postawienie znaku „X” w obu kratkach,
 • niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce. 

Nowa definicja krzyżyka

Od tego roku zmieniła się definicja tzw. krzyżyka, który stawiamy na karcie do głosowania. Po styczniowej nowelizacji Kodeksu cywilnego przez znak „x” rozumie się „co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki”. (Wcześniej były to „dwie przecinające się linie w obrębie kratki”).

Czytaj też: Zmiany sposobu głosowania mogą zwiększyć liczbę protestów

Jak mówiła w wywiadzie dla Prawo.pl szefowa KBW Magdalena Pietrzak, w przypadku więcej niż 2 linii przecinających się głos jest ważny. W poprzednim stanie prawnym każdy dodatkowy znak, dodatkowa linia, powodowały, że głos nie mógł zostać uznany za ważny. Czytaj też: Szefowa KBW: Komisje wyborcze poradzą sobie z kreskami na karcie do głosowania