Posłowie opowiedzieli się za zmianami w tzw. specustawach przesyłowych, dotyczących ustaw inwestycyjnych, które umożliwiają przygotowanie i realizację najważniejszych inwestycji związanych ze strategiczną infrastrukturą energetyczną w Polsce. Chodzi o usprawnienie procesu inwestycyjnego obejmującego przedsięwzięcia konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju.

Rozbudowa sieci przesyłowej konieczna

Rozbudowa elektroenergetycznej sieci przesyłowej jest niezbędna do zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego, stabilności i pewności poboru mocy przez odbiorców energii elektrycznej oraz dostaw paliw gazowych i płynnych. Chodzi także o dalsze usprawnianie inwestycji w gazową sieć przesyłową oraz infrastrukturę służącą przesyłowi ropy naftowej i paliw płynnych. Jednocześnie, konieczne jest utrzymanie istniejących obiektów w należytym stanie.

Przygotowanie i realizacja strategicznych inwestycji w sektorze energetycznym na podstawie ogólnych przepisów jest czasochłonne - czas potrzebny do pozyskania wszystkich niezbędnych aktów administracyjnych wynosi średnio 56 miesięcy. Dzięki specustawom istnieje możliwość znacznego skrócenia tego okresu - zmiany mają skrócić ten czas do sześciu miesięcy. Obecnie czas przygotowania inwestycji w oparciu o specustawy wynosi ok. 19 miesięcy. W związku z tym, rozszerzono katalog strategicznych inwestycji dotyczących sieci przesyłowych oraz inwestycji w sektorze gazowym.

Czytaj też: SN: Służebność przesyłu nie obejmuje pasa ochronnego>>

Przeciwko kolizji infrastruktury z innymi obiektami

W ustawie zagwarantowano udział operatorów systemów przesyłowych w procesie planistycznym dotyczącym m.in. uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Doprowadzi to do wyeliminowania – występującej obecnie bardzo często – sytuacji powstawania kolizji infrastruktury służącej do przesyłania energii elektrycznej oraz paliw gazowych z innymi obiektami budowlanymi.

Wprowadzono przepisy związane z przewidzianym połączeniem spółek Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Polskie LNG S.A. z siedzibą w Świnoujściu, które zaplanowane zostało na I kwartał 2021 r.

Zaproponowane zmiany przyczynią się do zmniejszenia liczby prowadzonych postępowań oraz wytwarzanych dokumentów. Uproszczą także działanie strategicznych spółek energetycznych oraz pozwolą im na sprawniejsze przygotowanie i realizację inwestycji infrastrukturalnych.

Wcześniejsze prace

W Sejmie przedstawiono 16 marca sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej (druki nr 916 i 963). Klub Prawa i Sprawiedliwości złożył dwie poprawki, projekt został więc odesłany do dalszej pracy w komisji.

Rada Ministrów przyjęła projekt 26 stycznia.

Ustawa trafi teraz do Senatu. Nowe przepisy mają wejść w życie po 7 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.