Jak podkreśla Ministerstwo Klimatu i Środowiska, przy tworzeniu projektu nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne, istotne było wprowadzenie skutecznych rozwiązań w obszarze ochrony konsumentów na rynku energii i paliw gazowych, ale także polskie prawo energetyczne wymagało w tym zakresie dostosowania do unijnych dyrektyw. 

Więcej o projekcie>>
 

Ochrona przed nieuczciwymi praktykami

Zdaniem resortu, zakaz sprzedaży "door to door" ma na celu zapewnić ochronę zwłaszcza seniorom (konsumentom 65+) przed praktykami wprowadzającymi ich w błąd i skutkującymi zawieraniem przez nich umów na niekorzystnych warunkach.

Propozycję tej zmiany chwali Federacja Konsumentów. - Będziemy popierać wprowadzenie tej nowelizacji w procesie legislacyjnym – komentuje projekt nowych regulacji w prawie energetycznym Kamil Pluskwa-Dąbrowski, prezes Federacji Konsumentów. - Nieprawidłowości obserwowane w ostatnich latach w sprzedaży door-to-door stanowiły bardzo poważny problem rynkowy, dotykający głównie najsłabszych uczestników rynku, czyli seniorów. Zakaz sprzedaży energii i gazu w tym trybie postulowaliśmy już od pewnego czasu, gdyż naszym zdaniem wyeliminowanie szkodliwych praktyk w drodze regulacji lub kontroli nie jest możliwe – nieuczciwe podmioty jak przysłowiowe komety pojawiały się na rynku i znikały, zanim dosięgnęły ich działania regulatora, pozostawiając za sobą tysiące oszukanych klientów – wyjaśnia prezes FK.

Czytaj: Firma handlująca energią zapłaci karę i zwróci klientom pieniądze>>
 

Zmiana dostawcy energii będzie możliwa

Jednocześnie Ministerstwo Klimatu i Środowiska zwraca uwagę, że wprowadzanie zakazu zawierania przez sprzedawców takich umów poza lokalem przedsiębiorstwa, nie ogranicza możliwości zawarcia takiej umowy na odległość (np. telefonicznie) czy w punkcie sprzedawcy, umiejscowionym np. w galerii handlowej. Zakaz ten nie ograniczy, ani nie spowolni dokonywania zmiany sprzedawcy. Stworzenie systemu ochrony praw odbiorców powinno mobilizować ich do podejmowania aktywnych działań na rynku energii i paliw gazowych.

 


Zbiór Praw Konsumenta dostępny publicznie

Nowa ustawa nałoży na sprzedawców energii i paliw gazowych obowiązek zapewnienia publicznego dostępu do Zbioru Praw Konsumenta z aktualnym stanem prawnym. Zbiór ten jest najważniejszym kompendium wiedzy w zakresie ich praw i obowiązków, jednocześnie narzędziem informacji i edukacji konsumentów. Dlatego też, obowiązek publikacji aktualnego stanu prawnego jest trafnym rozwiązaniem, które przyczyni się do pogłębienia świadomości odbiorców i dostępu do aktualnych informacji.

- Trzeba pamiętać, że bardziej świadomy odbiorca, to lepsze wybory ofert na rynku energii i paliw gazowych i mniej sytuacji wymagających arbitrażu konsumenckiego. A, jak zauważa prezes Kamil Pluskwa-Dąbrowski z FK. - Edukacja i informacja konsumencka są nadal niezwykle potrzebne, aby rynek funkcjonował w uczciwy i zgodny z prawem sposób - dodaje.