Minister zapowiedział, że w pierwszej połowie 2021 roku w jego resorcie przygotowane zostaną kompleksowe i długoterminowe rozwiązania służące ochronie odbiorców wrażliwych i wzmocnieniu ich pozycji na rynku. - Naszym celem jest skoncentrowanie wsparcia na osobach, które w największym stopniu potrzebują go w opłacaniu rachunków - powiedział.

Kurtyka dodał, że nie będzie to rozwiązanie, które było przez przedstawicieli rządu, m.in. wicepremiera Jacka Sasina zapowiadane wcześniej.  Według niego, prowadzone w 2020 r. konsultacje projektu ustawy, który wstępnie przewidywał udzielanie rekompensat za wzrost cen energii elektrycznej, jednoznacznie wskazały na nieefektywność takiego rozwiązania.

Czytaj: 
Jest projekt ustawy o rekompensatach za droższą energię>>
Rekompensaty za wzrost cen prądu tylko w pierwszym progu podatkowym>>

Był projekt w sprawie rekompensat za energię, ale nie wiadomo czy będzie ustawa>>
 

- Działanie to miało być jednorazowe i skierowane do bardzo szerokiej grupy beneficjentów, którzy w znacznej części nie potrzebują wsparcia przy opłacaniu rachunków za energię elektryczną - stwierdził szef resortu klimatu. Dlatego - jak wskazał - przygotowywane obecnie w resorcie klimatu i środowiska rozwiązania ustawowe są "po pierwsze, rozwiązaniami systemowymi, a po drugie, skierowane są do grupy odbiorców w gospodarstwach domowych najbardziej zagrożonych ubóstwem energetycznym".