Projekt znalazł się w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu. 
Wynika z niego, że warunkiem uzyskania rekompensaty będzie złożenie deklaracji przez odbiorcę końcowego, o którym mowa w art. 3 pkt 13a ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, który posiada umowę sprzedaży energii elektrycznej albo umowę kompleksową z przedsiębiorstwem obrotu stwierdzającej, że nie przekroczył on w 2019 r. kwoty wskazanej w art. 27 ust. 1 ustawy z  26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm.), czyli tzw. II progu podatkowego oraz że zużycie energii elektrycznej w punkcie poboru energii elektrycznej tego odbiorcy w 2020 r. jest wyższe niż 63 kWh" - napisano.

Po złożeniu tej deklaracji przedsiębiorstwa obrotu i operatorzy systemów dystrybucyjnych będą odpowiedzialni za ustalenie poziomu zużycia energii elektrycznej oraz kwalifikacji do danej wysokości rekompensaty.

Czytaj: Jest projekt ustawy o rekompensatach za droższą energię>>
 

W 2019 roku pierwszy próg podatkowy w wysokości 18 proc był przeznaczony dla osób fizycznych, których dochody nie były wyższe niż 85 528 zł. Drugi próg podatkowy – 32 proc. – dotyczył osób zarabiających rocznie powyżej 85 528 zł.