GIS podał na swojej stronie internetowej, że rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, nie wprowadza zakazu dotyczącego funkcjonowania różnego typu fontann, instalacji wodnych czy tężni ulicznych. Skażenie wody i aerozolu wodnego wytwarzanego przez różne typy fontann, jeśli woda w nich podlega dezynfekcji związkami chloru, w praktyce jest nikłe. Wirus SARS-CoV-2 charakteryzuje się znaczną podatnością na działanie dezynfekcyjne związków chloru.

Główny Inspektor Sanitarny pokreślił też, że dezynfekcja wody, by zapewnić jej odpowiednią jakość mikrobiologiczną - nie tylko z uwagi na wirus SARS-CoV-2 - jest szczególnie istotna w fontannach o zamkniętym obiegu wody i w instalacjach typu "dry plaza", z których korzysta się, by się schłodzić lub pobawić.

Pielgrzymki mogą być większe, ale z covidowymi ograniczeniami

Bardziej ryzykowane bakterie z rodzaju Legionella

GIS podkreślił też, że szczególną uwagę powinno się zwrócić również na urządzenia i atrakcje wytwarzające aerozol wodny, bo z ich funkcjonowaniem wiąże się ryzyko występowania i namnażania w instalacji wodnej bakterii z rodzaju Legionella.

- Przeciwdziałanie zakażeniom powodowanym przez bakterie Legionella sp., wymaga utrzymywania w wodzie w takich urządzeniach stężenia wolnego chloru na poziomie wyższym niż w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi i wodzie w nieckach basenowych (w odniesieniu do tego rodzaju obiektów na pływalniach - min. 0,7 mg/l). Ryzyko pojawienia się bakterii Legionella w instalacji wodnej wzrasta w sytuacji wydłużonego przestoju lub ograniczonej eksploatacji urządzenia- ostrzegł Sanepid.

Zagrożeniem nie jest woda, a zgromadzeni ludzie

Dodatkowo GIS zaznaczył, że ryzyko szerzenia się infekcji wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w przypadku uruchomienia różnego typu fontann, instalacji wodnych typu ”dry plaza” i tężni ulicznych, wynika przede wszystkim z gromadzenia się ludzi wokół nich. Utrudnione jest też często w takim przypadku zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego.

Sanepid przestrzega też, by unikać zawilgocenia maseczki w przypadku korzystania z niej w trakcie odpoczynku w takich miejscach. Wilgotna maseczka utrudnia oddychanie, a ponadto nie spełnia swojej roli ochronnej.