W dokumencie zaznaczono, że przez okres obowiązywania stanu epidemii zalecane jest zapewnienie higienicznych warunków pielgrzymki, procedur ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa i sposobu postępowania w razie podejrzenia zakażenia koronawirusem u pątników. Jest w nich także stwierdzenie, że w pielgrzymce mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych wskazujących na zakażenie SARS-CoV-2, niemieszkające z osobą w izolacji w warunkach domowych i takie, które nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 10 dni przed pielgrzymką.

Według GIS rekomendacje mają zapewnić bezpieczeństwo pątnikom i wszystkim postronnym na szlaku pielgrzymki, a także utrzymać sprawną logistykę przemieszczania się z zachowaniem warunków bezpieczeństwa sanitarnego.

Czytaj: Luzowanie obostrzeń - kina i teatry otwarte już 21 maja>>
 

Episkopat prosi o dostosowanie się do wytycznych 

Rada Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek zwróciła się do organizatorów pielgrzymek o dostosowanie swoich planów organizacyjnych do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, z wykorzystaniem ubiegłorocznych doświadczeń bezpiecznej logistyki w warunkach pandemii.

 

W komunikacie przekazanym we wtorek mediom przez biuro prasowe Episkopatu Rada zwróciła uwagę, że sytuacja w Polsce pozwala zwiększyć liczbę uczestników jednej pielgrzymki do 300, nie licząc zaszczepionych. Zagwarantowanie bezpieczeństwa jest możliwe pod warunkiem uczciwego przestrzegania procedur sanitarnych i funkcjonowania mobilnego, profesjonalnego personelu medycznego. W imię miłości bliźniego trzeba pamiętać o innych pątnikach i wielu ludziach goszczących pątników na trasie. Przestrzeganie uciążliwych przepisów i niewygody z tym związane są też pewną formą głębszej pokuty" - wskazano w komunikacie Rady KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek.

Zgłoszenie na miesiąc wcześniej

Według zaleceń, organizator pielgrzymki powinien zgłosić do właściwego urzędu wojewódzkiego informacje o dacie, liczbie uczestników i o trasie pielgrzymki nie później niż na 30 dni przed planowanym wymarszem. GIS zaleca też, aby grupy pielgrzymów w miarę możliwości się nie mieszały.

W odniesieniu do zakwaterowania zalecono zapewnienie pątnikom noclegów w namiotach lub pokojach jednoosobowych. - Dopuszcza się namioty i pokoje wieloosobowe pod warunkiem przebywania w nich wspólnie pielgrzymujących rodzin – czytamy w zaleceniach. GIS zaznaczył również, że należy zapewnić odpowiednie warunki higieniczne uczestnikom pielgrzymki. "Pątnik musi mieć zapewniony dostęp do wody, mydła, środków do dezynfekcji rąk, papieru higienicznego jednorazowego, np. chusteczek higienicznych, ręczników papierowych". Wspomniano także o wyłożonych jednorazowymi workami koszach na odpady.

Pielgrzymów zbadać i obserwować

W zaleceniach zaznaczono, że "personel medyczny obsługujący mobilny punkt medyczny nie powinien realizować zadań, jeśli miał udokumentowany kontakt z osobą chorą na COVID-19, w terminie krótszym niż 10 dni przed wyruszeniem pielgrzymki".

Zwrócono uwagę, że organizator pielgrzymki powinien mieć listę telefonów do każdego z jej uczestnika. Aby ograniczyć rozpowszechnianie się wirusa pielgrzymi powinni mieć środki ochrony osobistej, w tym maseczki, środki do dezynfekcji rąk, a także do mycia i dezynfekcji powierzchni. Jeśli pątnikom zabraknie środków, wówczas organizator pielgrzymki musi je zapewnić.

- Pątnicy są zobowiązani do zasłaniania ust i nosa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – podał GIS. I zalecił, aby każdemu pielgrzymowi przynajmniej raz dziennie mierzyć temperaturę. - Temperatura powyżej 37 stopni Celsjusza kwalifikuje do odsunięcia uczestnika od realizacji pielgrzymki. Jeśli temperatura rośnie – wskazana jest porada medyczna – podano.