Pierwsze trzy nabory, w poszczególnych segmentach programu priorytetowego „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”, zostały ogłoszone 29 listopada 2021 r. Wnioski o dofinasowanie w ramach ogłoszonych trzech naborów będzie można składać od 7 stycznia 2022 r. do 31 marca 2022 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania alokacji. Na początkowym etapie wnioski będą przyjmowane w trybie ciągłym. W przypadku wyczerpania  puli pieniędzy na realizację programu, przed zaplanowanym terminem zakończenia naboru, stosowna informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej NFOŚiGW.
W efekcie realizacji programu w Polsce ma powstać sieć ponad 17 tysięcy punktów ładowania samochodów elektrycznych oraz 20 stacji wodoru. Projekt ma też poprawić przy okazji jakość powietrza w Polsce. Budżet programu wynosi 870 mln zł.
Z bezzwrotnych dotacji na budowę infrastruktury będą mogły skorzystać:

  •  samorządy,
  • firmy,
  • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
  • rolnicy indywidualni.

 

Czytaj w LEX: Maruszkin Radosław, Infrastruktura ładowania jako kluczowy element rozwoju elektromobilności >

 

– W Polsce obecnie zarejestrowanych jest ponad 32 tysiące samochodów osobowych z napędem elektrycznym, niemal 1500 elektrycznych pojazdów dostawczych i ciężarowych, około 12 tysięcy elektrycznych motorowerów i motocykli oraz ponad 600 autobusów zasilanych prądem z baterii – wylicza minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Zdaniem minister liczby będą jednak szybko wzrastać w związku z rozwijaniem programu „Mój elektryk”, który wspiera zakup i leasing aut zeroemisyjnych. Dlatego ministerstwo dostrzega potrzebę równoległej rozbudowy infrastruktury ładowania.

Czytaj także: Samorządy i stowarzyszenia mogą wnioskować o wsparcie na zakup samochodów elektrycznych>>


Zakres przedsięwzięć, które można sfinansować

Program przewiduje dofinansowanie przedsięwzięć polegających na:

  • utworzeniu punktów ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, wyłącznie na potrzeby własne, które nie będą wykorzystywane do świadczenia usługi ładowania (budżet 70 mln zł),
  • budowie stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innych niż ogólnodostępne stacje ładowania (budżet 70 mln zł),
  • budowie ogólnodostępnych stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW albo przebudowie ogólnodostępnych stacji ładowania skutkującej przyrostem jej mocy do mocy nie mniejszej niż 50 kW (budżet 630 mln zł),
  • budowie lub przebudowie ogólnodostępnych stacji wodoru (budżet 100 mln zł).

– Budżet programu wyniesie 870 mln złotych, co pomoże znacznie zwiększyć dostępność ładowarek, również zlokalizowanych w małych i średnich miejscowościach, dla których zostały przewidziane specjalne przywileje. To powinno upowszechnić zainteresowanie pojazdami elektrycznymi. Równolegle program będzie wspierał polskie kompetencje przemysłowe w zakresie budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych i ich tankowania wodorem – zaznacza prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Maciej Chorowski.

Czytaj w LEX: Zydel Bartłomiej, Zeroemisyjny publiczny transport zbiorowy a decentralizacja - na przykładzie transportu miejskiego >

Będzie wsparcie dla operatorów sieci dystrybucyjnej

Obecnie w Polsce działa około 1700 stacji ładowania pojazdów elektrycznych, z których tylko nieco ponad 30 procent to punkty ładowania prądem stałym (DC), a niemal 70 procent wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. Dlatego NFOŚiGW chce zwiększyć udział ogólnodostępnych ładowarek szybkich i o dużej mocy. Techniczna wykonalność tego planu jest uzależniona od rozwoju sieci elektroenergetycznej.
- Narodowy Fundusz równolegle zaoferuje wsparcie dla operatorów sieci dystrybucyjnej na inwestycje w budowę linii energetycznych oraz stacji transformatorowych, które są niezbędne do budowy szybkich stacji ładowania pojazdów. Na ten cel dodatkowo przeznaczymy 1 mld złotych - informuje wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Lorkowski
Rozwój sieci dystrybucyjnej będzie realizowany poprzez program priorytetowy pod nazwą „Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych”, który jest skierowany do operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD). Budżet tego przedsięwzięcia wynosi 1 mld zł, a pieniądze (w formie dotacji) będą przeznaczone na budowę, rozbudowę i modernizację około 4000 km linii elektroenergetycznych (napowietrznych i podziemnych) oraz stworzenie około 800 stacji transformatorowo-rozdzielczych. Program będzie finansowany z Funduszu Modernizacyjnego.

Zobacz w LEX: Sługocka Martyna, Dochodowa ekologia w gminie - szkolenie online >