Co gmina ma zrobić w przypadku kiedy otrzymała pismo z policji o zatrzymaniu osoby, a osoba ta posiadała zwierzęta - psy. Psy przebywały w schronisku dla bezdomnych zwierząt, którego gmina jest właścicielem. Osoba opuściła areszt, ale nie zgłosiła się po psy.

Czy należy wysłać do tej osoby pismo i podać jaki ma termin na odbiór zwierząt?

A jeśli się nie zgłosi, to czy zwierzęta przechodzą na własność schroniska?

 

W ocenie Autora, gmina powinna wyznaczyć dotychczasowemu właścicielowi zwierząt określony termin na ich odbiór, po upływie którego, zwierzęta będą uznane za porzucone, co z kolei, będzie stanowiło wyraz znęcania się nad zwierzętami.

W ocenie Autora, w opisanej sytuacji właściwy organ powinien skierować do właściciela zwierząt, który opuścił zakład karny, wezwanie do odbioru zwierząt w wyznaczonym, rozsądnym terminie. Jeżeli w wyznaczonym terminie, właściciel zwierząt nie stawi się po ich odbiór, będzie to w ocenie Autora podstawa do uznania, że zwierzęta te zostały porzucone przez właściciela.

Czytaj też: Sprawa Fijo niejedyna - więzienie coraz częściej za maltretowanie zwierząt

Należy przy tym zauważyć, że zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 11 ustawy z 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122) - dalej u.o.z. porzucenie zwierzęcia, jest uznawane za znęcanie się nad zwierzętami. Fakt ten umożliwi wszczęcie wobec właściciela zwierząt postępowania, o którym mowa w art. 7 u.o.z. z tytułu znęcania się nad zwierzętami, prowadzącego do czasowego odebrania zwierząt właścicielowi i przekazania ich do wskazanych w tym przepisie podmiotów jak również obciążenie kosztami transportu tych zwierząt jak i ich utrzymania i leczenia, dotychczasowego właściciela.