Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030”, przedłożoną przez ministra infrastruktury. Poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie nadmiernego ruchu z miast, czystsze powietrze i mniejszy hałas oraz zwiększenie przepustowości sieci drogowej – to główne założenia Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030.

Program ma przyczynić się też do powstania nowych miejsc pracy oraz rozwoju firm wykonujących inwestycje drogowe. Rząd przewiduje powstanie 100 obwodnic o łącznej długości ok. 820 km. Na realizację inwestycji przeznaczonych zostanie prawie 28 mld zł.

Najważniejsze rozwiązania

Program koncentruje się na obwodnicach miejscowości, które położone są poza siecią TEN-T, tzn. nie znajdują się w ciągach dróg ekspresowych i autostrad. Do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycje wyposażone będą w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenia przejść dla pieszych. Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł.

Budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego. Inwestycje związane z nowymi obwodnicami będą realizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.    Efektem programu będzie wyprowadzenie nadmiernego ruchu – zwłaszcza tranzytowego – z miejscowości położonych wzdłuż dróg krajowych.

 


Cele zakładane przez rząd

Rząd zakłada, że w konsekwencji programu nastąpi:

- poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez rozdzielenie różnego rodzaju ruchu, m.in. towarowego – w postaci samochodów ciężarowych i dostawczych – pasażerskiego, czyli samochodów osobowych, a także transportu miejskiego, rowerowego czy pieszego;

  • zmniejszenie liczby wypadków drogowych;
  • poprawa płynności ruchu – zarówno w ujęciu makro, czyli przepustowość sieci dróg krajowych oraz skali mikro, czyli redukcji korków i zatłoczenia miejscowości, szczególnie w miejscach strategicznych (drogi śródmiejskie, główne skrzyżowania, mosty i wiadukty);
  • redukcja zanieczyszczeń i hałasu na terenie zabudowanym.

Równolegle, rząd realizuje Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 z perspektywą do 2025 r., który zakłada budowę nowych odcinków autostrad, dróg ekspresowych, przebudowę odcinków dróg krajowych oraz budowę obwodnic. Od 2014 r. sieć autostrad i dróg ekspresowych wzrosła z 2 725 km do ponad 4 200 km. Na rozwój dróg gminnych i powiatowych są przeznaczone środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przyjęto także program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej.