Wchodząca 31 grudnia w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego wydłuża termin, który umożliwia zakładającym lotniska, zarządzającym lotniskami, a także Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej korzystanie z rozwiązań przewidzianych w specustawie lotniskowej. Zgodnie z nowym rozwiązaniem  będzie to możliwe do końca 2025 r. Prezydent podpisał akt 22 grudnia.

Aktualnie branża lotnicza przeżywa kryzys związany ze stanem pandemii COVID-19, który negatywnie wpływa na sytuację finansową podmiotów działających na rynku lotniczym. Ze względu na konieczność zapewnienia środków finansowych na bieżącą działalność, zarządzający lotniskami wstrzymali realizację inwestycji mających na celu rozbudowę infrastruktury.

 

Dłuższe korzystanie ze specustawy

Dotychczasowe przepisy umożliwiały korzystanie ze specustawy lotniskowej jedynie do 31 grudnia 2020 r.. Jak wskazują prognozy analityków ekonomicznych z drugiej połowy 2020 r., osiągnięcie wskaźników ruchu lotniczego z 2019 r., będzie możliwe dopiero w 2024 r. Warunkiem będzie sytuacja, w której zachorowania na COVID-19 będą się utrzymywać na niskim poziomie, a pasażerowie będą korzystać z transportu lotniczego.

Czytaj też: Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny>>
 

Modernizacja infrastruktury lotniskowej

Modernizacja infrastruktury lotniskowej powinna być dostosowana do nadzwyczajnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, a także do przygotowania jej do zwiększonego ruchu pasażerskiego po powrocie do stanu sprzed pandemii.

  • Wydłużenie terminu korzystania ze specustawy lotniskowej do końca 2025 r. pozwoli na podejmowanie i realizację nowych inwestycji dotyczących infrastruktury lotniczej, w tym inwestycji towarzyszących budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego.
  • Konsekwencją kontynuacji prowadzenia działań inwestycyjnych będzie pozytywny wpływ na rynek pracy w rejonach inwestycyjnych oraz zwiększenie konkurencyjności gospodarki.