Związek Powiatów Polskich wydaje periodyk Dziennik Warto Wiedzieć, w którym informuje o najważniejszych wydarzeniach związanych z pracami Parlamentu, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Opisywane są tam również ukazujące się akty prawne oraz bieżące  informacje o wydarzeniach w powiatach, miastach i gminach.

 


 

Tematy felietonów wciąż aktualne

Na łamach Dziennika od początku publikowane są felietony, które w pierwszych latach istnienia Dziennika pisał przede wszystkim Marek Wójcik. Od marca 2015 roku swój komentarz dotyczący najważniejszych wydarzeń z punktu widzenia samorządu praktycznie co tydzień publikuje Grzegorz Kubalski – zastępca dyrektora biura ZPP. Publikacje stały się pokaźnym zbiorem ważnych zagadnień. Wiele z nich nie straciło na aktualności, dlatego zebrano je i opublikowano w formie książki.

Czytaj też: Kary za niezarejestrowanie pojazdu – luka w prawie kłopotem starostów

„W interesie samorządu terytorialnego. Wybór najlepszych felietonów z lat 2015-2019” to wybrane przez autora 50 tekstów, które warte są przypomnienia. Głównym kryterium kwalifikacji była aktualność zawartego w nich przesłania – podporządkowanego ochronie interesów samorządu terytorialnego. „Konieczne jest przypominanie fundamentów, na których samorząd jest zbudowany i jego wartości w codziennych działaniach” – pisze w słowie wstępnym Grzegorz Kubalski.

Więcej informacji, także o sposobie dostępu do publikacji na stronie ZPP TUTAJ.