Nowoczesne dokumenty tożsamości nie mają już adresu zameldowania posiadacza. Od 1 marca 2015 roku dowód osobisty nie zawiera już takiej informacji. Z prawa jazdy usunęło adres posiadacza rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, które weszło w życie 4 marca tego roku. Jeśli ktoś złożył wnioski o wymianę prawa jazdy wcześniej i nie został on rozpatrzony przed 4 marca, otrzyma prawo jazdy już według nowego wzoru. 

Czytaj też: Nowe prawo jazdy nie ma adresu kierowcy>>

Zdarza się żądanie okazania dokumentu z adresem

Jak się jednak okazuje, bywa, że dokument z adresem warto mieć. Dla przykładu, biuro prasowe Poczty Polskiej SA nie zaprzecza, w odpowiedzi na nasze pytanie, że mogą zdarzyć się sytuacje, w których warunkiem odebrania przesyłki w placówce pocztowej jest okazanie dokumentu z adresem. Uwagę zwrócił nam na to czytelnik, który kilka tygodni temu usiłował odebrać z poczty przesyłkę z sądu. W dowodzie (nowym) nie miał wpisanego adresu, został więc poproszony o inny dokument. Posiadał prawo jazdy z adresem, więc przesyłkę otrzymał po jego okazaniu.

 

Jak nam wyjaśnia Poczta Polska, zgodnie z paragrafem 22 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego dokonuje stwierdzenia tożsamości osób uprawnionych do odbioru przesyłek rejestrowanych na podstawie jednego z następujących dokumentów:

  1. dowodu osobistego;
  2. paszportu;
  3. prawa jazdy;
  4. innego dokumentu z fotografią, odciskiem pieczęci urzędowej z wizerunkiem orła oraz podpisem jego posiadacza;
  5. w przypadku cudzoziemców nieposiadających żadnego z tych dokumentów -  innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

 

Biuro Prasowe Poczty Polskiej SA zapewnia, że nie ma wymogu przedstawiania dokumentu z adresem i dotyczy to wszystkich zdarzeń wydawania przesyłek - zarówno na zasadach ogólnych, jak i specjalnych. Wszystkie placówki są o tym poinformowane, poza tym poczta w bazach elektronicznych ma dane klientów. Na nasz sygnał poczta zadeklarowała jednak, że przypomni pracownikom reguły prawidłowego wydawania przesyłek.

Sprawdź w LEX: Czy przewoźnik ma prawo żądać okazania dowodu tożsamości w celu ustalenia, czy dana osoba jest uprawniona do odbioru towaru? >

To samo imię i nazwisko lub dwa adresy

Michał Kosiarski, radca prawny, specjalista od prawa administracyjnego uważa, że adres na dokumentach przydaje się do potwierdzenia tożsamości w niektórych przypadkach. - Mogą być np. dwie osoby o tym samym imieniu i nazwisku, może być tak, że ktoś ma dwa adresy – zamieszkania i biura – mówi. Jego zdaniem w niektórych urzędach mogą pojawić się w takich sytuacjach problemy z identyfikacją osoby, jeśli nie okaże ona dokumentu z adresem. Utrudni to lub uniemożliwi załatwienie sprawy.

Dokument z adresem może być istotny przy kontaktach w obrocie gospodarczym. Przedsiębiorcy czy notariusze często korzystają z dokumentów klientów przy spisywaniu ich adresów, co może być potem ułatwieniem np. przy roszczeniach wobec klientów czy pozwach. Tymczasem procedura ustalenia adresu osoby prywatnej nie jest łatwa i zajmuje czas. - Jestem zdziwiony, że adres zamieszkania znika z kolejnych dokumentów i próbuje się go ukrywać – zaznacza ekspert.

Nowy e-dowód coraz bardziej popularny

E-dowód to wielofunkcyjny dokument z warstwą elektroniczną, który będzie bezpłatnym i bezpiecznym narzędziem do komunikacji obywatela z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi. Ma służyć do uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów elektronicznych. Wkrótce do rąk właścicieli trafią najnowsze dokumenty.

Czytaj też: Już niemal 67 tysięcy wniosków o e-dowód>>

Zobacz też w LEX:

Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych - zagadnienia ogólne