Jak poinformowała Naczelnik Wydziału Komunikacji Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Monika Niżniak, połowa przekroczeń dozwolonej prędkości (817 tys.) mieści się w przedziale 11-20 km/h, a powyżej 50 km/h było ich 20 tys.

Według danych Inspekcji, w ubiegłym roku kierowcy przekraczali dozwoloną prędkość średnio o 22 km/h. Najwięcej przekroczeń zarejestrowano w przedziale 11-20 km/h – ponad 817 tysięcy, w przedziale 21-30 km/h było 539 tys. przekroczeń prędkości, 31-40 km/h - 153 tys., 41-50 km/h - 43,5 tys., a powyżej 50 km/h - 20,2 tys. przekroczeń.

Jak podała Monika Niżniak, wśród kierowców, którzy przekraczali dozwoloną prędkość, znalazła się trójka "niechlubnych rekordzistów". Pierwszy z nich w miejscowości Kleczanów (woj. świętokrzyskie), w obszarze zabudowanym, gdzie ograniczenie prędkości wynosi 60 km/h miał na liczniku 209 km/h, czyli przekroczył dozwoloną prędkość o 149 km/h. W miejscowości Miodne (woj. mazowieckie), gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h jechał 184 km/h (przekroczenie o 134 km/h). Trzeci w miejscowości Stołpie (woj. lubelskie), gdzie jest ograniczenie do 50 km/h, jechał z prędkością 169 km/h (119 km/h za dużo).

 


Jak informuje GITD, w 2019 r. najwięcej naruszeń zarejestrowano w województwie mazowieckim – ponad 370 tys. Inspekcja zwraca jednak uwagę, że liczba urządzeń rejestrujących w poszczególnych województwach nie jest jednakowa, co wpływa również na statystykę naruszeń zarejestrowanych w poszczególnych regionach.

Czytaj: Możliwości kadrowe decydują o karach za przekroczenie prędkości

 

W dalszej kolejności liczba zarejestrowanych naruszeń w województwach przedstawia się następująco:

 • śląskie - 189,8 tys.,
 • małopolskie - 143,2 tys.,
 • wielkopolskie - 130,2 tys.,
 • łódzkie - 122,4 tys.,
 • zachodniopomorskie - 86,6 tys.,
 • dolnośląskie - 79,5 tys.,
 • lubelskie - 68,4 tys.,
 • podlaskie - 67,7 tys.,
 • podkarpackie - 67,3 tys.,
 • kujawsko-pomorskie - 60,6 tys.,
 • pomorskie - 59,2 tys.,
 • lubuskie - 49,5 tys.,
 • świętokrzyskie - 47,4 tys.,
 • warmińsko-mazurskie - 37,6 tys.
 • opolskie - 24,4 tys.