Prof. Piotr Gliński, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu spotkał się z przedstawicielami Związku Organizatorów Sportu Masowego, efektem rozmów jest zapowiedź, że resort sportu wystąpi z wnioskiem o objęcie organizatorów sportu masowego Tarczą Antykryzysową.

Czytaj też: Nowa ustawa lepiej definiuje doping w sporcie>>
 

Najpierw propozycje organizatorów sportu masowego

Podczas rozmów z przedstawicielami Związku Organizatorów Sportu Masowego ustalono, że związek zaproponuje wytyczne dla masowych imprez sportowych w kontekście Covid-19 i wspólnie z Ministerstwem Sportu przedstawi je do zaopiniowania ekspertom w Ministerstwie Zdrowia. 

Ministerstwo Sportu podkreśla na swojej stronie internetowej, że według badań i opracowań, regularną aktywność fizyczną deklaruje ok. 6 mln Polaków, z czego 1,5 mln przynajmniej raz w roku brało udział w zorganizowanej imprezie sportowej. Szacuje się, że w 2019 roku łączna liczba wydarzeń sportowych dla amatorów w Polsce prawdopodobnie była wyższa niż 5 tys.