Zgodnie z nowelą informacje o pojazdach użytkowych z wykrytymi usterkami w Polsce mają być wysyłane do tego kraju w UE, gdzie został on zarejestrowany. Nowe przepisy zakładają, że wymiana informacji o pojazdach z usterkami będzie się odbywała w oparciu o dane zgromadzone w Centralnej Ewidencji Naruszeń, czyli w systemie informatycznym prowadzonym przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Czytaj: Ustawa uchwalona - pierwszeństwo dla pieszego i zakaz używania telefonu na przejściu>>

Znowelizowana ustawa wprowadza obowiązek gromadzenia w Centralnej Ewidencji Naruszeń informacji o numerze VIN kontrolowanego pojazdu oraz przekazywanie przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego do innych punktów kontaktowych w Unii Europejskiej, właściwych dla kraju rejestracji pojazdu, informacji o wynikach kontroli, podczas której stwierdzono poważne bądź niebezpieczne usterki.