"W dostępnym dla każdego rejestrze znajdą się m.in. imiona i nazwiska osób zalegających z alimentami dłużej niż trzy miesiące. Zamieszczać je będzie komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne" - wskazano w komunikacie na stronie RPO.

Jeszcze przed rokiem - w lutym 2017 r. - RPO Adam Bodnar oraz Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwracali się do ministra sprawiedliwości z propozycją utworzenia rejestru uporczywych dłużników alimentacyjnych. Postulat taki sformułowali wcześniej przedstawiciele Krajowej Rady Komorniczej podczas posiedzenia Zespołu do Spraw Alimentów - inicjatywy RPD i RPO, której zadaniem jest m.in. wypracowanie rozwiązań poprawiających sytuację dzieci uprawnionych do alimentów.

RPO i RPD wskazywali wtedy, że od wielu lat ściągalność alimentów jest niska - wynosi około 20 proc.; alimentów nie otrzymuje około miliona dzieci. "Dlatego taki rejestr pozwoliłby na poprawę skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych oraz pełniłby funkcję prewencyjną" - oceniono w komunikacie RPO.

Jak ostatnio poinformował RPO wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak - w odpowiedzi na pismo Rzecznika z lutego 2018 r. - trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Projekt ten oczekuje obecnie na skierowanie do Komitetu ds. Europejskich, przeprowadzono już uzgodnienia międzyresortowe, opiniowanie i konsultacje społeczne; projekt rozpatrzył też Komitet ds. Cyfryzacji.

"Rejestr będzie prowadzony przez Ministra Sprawiedliwości w systemie teleinformatycznym. Będzie jawny, a każdy będzie miał prawo zapoznać się z danymi w nim ujawnionymi" - podkreślił Piebiak w piśmie cytowanym przez Rzecznika.

Zgodnie z projektem - jak poinformował RPO - rejestr będzie zawierał m.in. informacje o osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.

"W rejestrze znajdą się: imię i nazwisko dłużnika; jego PESEL; nazwa sądu, który wydał tytuł wykonawczy i data jego wydania; sygnatura akt; rodzaj wierzytelności; data ukończenia postępowania egzekucyjnego; data spłaty całości wierzytelności w przypadku ich zgłoszenia przez organ, który je wypłacił" - czytamy w komunikacie.

Informacje o dłużnikach będzie w rejestrze zamieszczał niezwłocznie komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne. Natomiast w przypadku, gdyby komornik nie prowadził takiego postępowania, dane wprowadzi organ, który wypłacił świadczenia przyznawane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów - podkreślono.
"Dane przestaną być ujawniane automatycznie po upływie siedmiu lat od opublikowania informacji o ukończeniu postępowania egzekucyjnego lub informacji o spłacie całości wierzytelności" - przewiduje projekt MS.
Projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych został przygotowany w połowie lutego. Rejestr ma być źródłem "informacji o podmiotach niewypłacalnych, zagrożonych niewypłacalnością lub podmiotach, wobec których umorzono bezskuteczną egzekucję oraz osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych".