Z zapowiedzi ministerstwa nie wynika, czym skończyć ma się zapowiadane "kodyfikowanie", czy będzie to miało formę aktu prawnego, czy tylko nieformalnego zbioru przepisów kulinarnych.

W każdym razie projektowany dokument ma być punktem odniesienia dla restauratorów, szefów kuchni, szkół gastronomicznych, dziennikarzy, działaczy kulinarnych, polskich placówek dyplomatycznych oraz wszystkich innych, którzy będą chcieli włączyć się w promocję i propagowanie naszej kuchni.

- Celem projektu jest określenie i skodyfikowanie tradycyjnych cech, metod lub przepisów polskiej kuchni, bogactwa jej smaków, produktów i potraw, które będą uważane za podstawę tej kuchni. Jest to próba uporządkowania tego obszaru tak, aby wspierać naszą narodową tożsamość, doprowadzić do swoistego renesansu kuchni polskiej, a następnie zapewnić jednolity przekaz na arenie międzynarodowej - poinformował resort rolnictwa.

Słownik języka polskiego: Skodyfikować zebrać, zgromadzić i spisać jakieś istniejące prawa, czy przepisy, np. skodyfikować przepisy prawne.

Czytaj: Prawo żywnościowe to już samodzielna dyscyplina>>