Projekt ustawy zakłada wolny wybór udziałowców, czy ich pieniądze zgromadzone w OFE przejdą do IKE czy trafią do ZUS. Środki zgromadzone w IKE będą prywatną własnością oszczędzającego. Liczyć się będą na poczet przyszłych środków w momencie przejścia na emeryturę - podkreślają posłowie partii rządzącej.

Kilka ustaw do zmiany

Prawo i Sprawiedliwość złożyło do rządowego projektu ustawy jeszcze osiem poprawek, tóre mają charakter redakcyjno-legislacyjny.

Obecnie średnie saldo na rachunku członka OFE to 10 tys. 233 zł. Jednocześnie w przypadku osób, które zdecydują o przejściu w całości do I filaru, środki przez nich zgromadzone w OFE zostaną zapisane na indywidualnym koncie prowadzonym w ZUS, a odpowiadające im aktywa trafią do Funduszu Rezerwy Demograficznej.

Czytaj: 

 Ustawa uchwalona - 154 mld zł z OFE trafi do IKE lub ZUS
                           

Podstawą funkcjonowania przekształconych OFE będzie znowelizowana ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, przy czym projekt przewiduje zmiany w kilkudziesięciu ustawach bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem OFE i z systemem ubezpieczeń społecznych, takich jak np. Karta Nauczyciela, ustawa o PIT, CIT, Kodeks postępowania cywilnego.

Sposób przeniesienia środków

Na poziomie operacyjnym zakłada się przekształcenie OFE w specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO) w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, a Powszechne Towarzystwa Emerytalne, obecnie zarządzające OFE, zostaną przekształcone w Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.

Z uwagi natomiast na fakt, że emerytury z ZUS są opodatkowane podatkiem dochodowym PIT wg stawki 18(a od 1 stycznia 2020 r. –17%) lub 32%, dla zachowania równowagi celowe jest objęcie środków przenoszonych z OFE na IKE jednorazową zryczałtowaną opłatą w wysokości 15% wartości środków na rachunku OFE, rozłożoną na dwie raty.

Jednocześnie podmiotami obowiązanymi do przekazania na rzecz FUS środków tytułem powyższej opłaty będąSFIO, które utworzą w tym celu specjalne rezerwy.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda odpowiadając na pytania posłów powiedział, że podstawową przesłanką jaka stała za zaproponowaniem tej ustawy jest prywatyzacja środków z OFE.