Ustawa, która ma wejść w życie 1 czerwca tego roku, zakłada przeniesienie oszczędności, które obecnie znajdują się w funduszach, na IKE. Będą one podlegały dziedziczeniu, a po osiągnięciu wieku emerytalnego będą mogły być wypłacone w całości bądź w ratach. Przekazanie pieniędzy z OFE do IKE nastąpi automatycznie. Z tytułu przekształcenia OFE w IKE wnoszona będzie opłata odpowiadająca wartości 15 proc. aktywów netto OFE.

Ci, którzy nie zgodzą się na przekazanie środków z OFE na IKE będą mogli złożyć deklarację o przekazanie pieniędzy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ustawa teraz trafi do Senatu.

Czytaj: Rząd przyjął projekt o likwidacji OFE>>

 


Ustawy dotyczy prawie 16 mln Polaków. Według rządu, który przygotował projekt ustawy, po zmianach OFE zostaną przekształcone tak, aby system emerytalny w najbliższych latach był oparty na filarach, na które będą składać się: Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) – nowe, dobrowolne, prywatne i kapitałowe; Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS); Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK); Pracownicze Plany Emerytalne (PPE); Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).