Autorem raportu jest GREVIO, organ Rady Europy, który monitoruje wdrażanie Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (tzw. konwencji stambulskiej). Autorzy dokumentu doceniają m.in. ustawę, która pozwala na eksmisję sprawcy przemocy, której autorem jest resort sprawiedliwości. Raport chwali także m.in. Niebieską Kartę. Raport chwali także pojawienie się w kodeksie karnym w 2011 r. przestępstwa stalkingu, dzięki czemu możliwe jest ściganie uporczywego nękania.

Czytaj: Sejm będzie pracował nad projektem o wypowiedzeniu konwencji stambulskiej>>
 

Potrzebne zmiany w zakresie przestępstw seksualnych

Rada Europy wskazuje jednak, że nie wszystkie problemy są rozwiązane. Według Rady Europy nadal ofiary przemocy, w tym gwałtu, nie mogą w Polsce liczyć na dostateczne wsparcie. Polska powinna zmienić definicję gwałtu, dostosowując ją do wymogów konwencji stambulskiej - uważa Rada Europy. I przypomina, że rząd dotąd nie uwzględniał podobnych wezwań rzecznika praw obywatelskich.

GREVIO wezwało Polskę także do zreformowania wszystkich przestępstw seksualnych w Kodeksie karnym, aby „w pełni włączyć pojęcie dobrowolnej zgody i zapewnić odpowiednie sankcje za wszystkie akty seksualne bez zgody”.

Problemy ze zwalczaniem i zapobieganiem przemocy wobec kobiet

Zdaniem Amnesty International, z tej publikacji wynika, że Polska nie jest w stanie odpowiednio zwalczać i zapobiegać przemocy wobec kobiet i dziewcząt.  - Ten raport potwierdza to, co kobiety i dziewczęta w Polsce wiedzą, aż za dobrze: głęboko mizoginiczne postawy rządu narażają je na codzienne ryzyko przemocy, a zagrożenia, z którymi się mierzą są coraz poważniejsze - komentuje Monica Costa Riba z agendy Amnesty International na rzecz praw kobiet w Europie. - Brak odpowiedniej ochrony dla osób doświadczających przemocy w połączeniu z przestarzałym prawem oraz kulturą obwiniania ofiar i bezkarności tworzą łatwopalną mieszankę. Zamiast zająć się tymi palącymi problemami poprzez działania takie, jak przyjęcie definicji gwałtu opartej na zgodzie, działania polskich ustawodawców grożą, że kraj stanie się jeszcze mniej bezpieczny dla kobiet i dziewcząt - dodaje.

Aborcja w Polsce bardzo ograniczona

W raporcie Rady Europy podkreślono również trudności, z jakimi mierzą się kobiety w Polsce, które starają się przerwać ciążę w wyniku gwałtu, mimo że to przestępstwo jest w Polsce podstawą prawną do legalnego wykonania aborcji. Jak zauważają autorzy opracowania, kobiety nadal napotykają również różnego rodzaju przeszkody, w tym w uzyskaniu zaświadczenia od prokuratora o podejrzeniu, że ciąża nastąpiła w wyniku przestępstwa oraz trudności w dostępie do informacji i skierowaniu do służb medycznych wykonujących legalną aborcję. Zdaniem Rady Europy, te i inne kwestie, które utrudniają dostęp kobiet do aborcji po gwałtach w Polsce, muszą zostać rozwiązane, aby zagwarantować im usługi, których potrzebują i do których mają prawo.

 

Wojciech Brzozowski, Adam Krzywoń, Marcin Wiącek

Sprawdź  
POLECAMY