W opublikowanym w środę komunikacie resort pisze, że zmiana przepisów rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, ma na celu rozróżnienie oznakowania dla odcinkowego pomiaru prędkości od pomiaru punktowego.

 

Sprawdź w LEX: Czy pracodawca może potrącić z ryczałtu wypłacanego kierowcy koszty mandatu drogowego za spanie w pojeździe? >

 

- Projekty nowelizacji rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, zostały skierowane do konsultacji publicznych oraz uzgodnień międzyresortowych. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku ustaw - czytamy w komunikacie.

Czytaj: Odcinkowy pomiar na drogach dopiero po wyborach>>


Ministerstwo Infrastruktury wyjaśnia, że nowy znak D-51a "automatyczna kontrola średniej prędkości" będzie wskazywał fragment drogi objęty odcinkowym pomiarem prędkości, natomiast znak D-51b "koniec automatycznej kontroli średniej prędkości" koniec tego odcinka. Ponadto na znaku D-51a umieszczana będzie miniatura znaku B-33, wskazująca dopuszczalną prędkość jazdy na odcinku objętym pomiarem".