Znamy już szczegóły ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r., tzw. #EmeryturaPlus. Z treści przepisów ustawy wynika, że świadczenie otrzymają emeryci i renciści, którzy na dzień 30 kwietnia 2019 roku otrzymują emeryturę i rentę. W związku z tym, co może błędnie wynikać z tytułu projektu ustawy, jest świadczeniem przysługującym w 2019 roku, tylko tym, którzy są emerytami i rencistami w dniu 30 kwietnia. Większość emerytów, którzy przejdą na emeryturę w 2019 roku, tj. od 1 maja do 31 grudnia 2019 roku, nie otrzymają tego jednorazowego świadczenia.

Art. 32 ust. 2 Konstytucji wprost mówi o zakazie dyskryminacji „Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.”

Czytaj też: #EmeryturaPlus nie dla #Mama4plus >

Zaprezentowany projekt ustawy wprost dyskryminuje wszystkie osoby, które w 2019 roku osiągną wiek emerytalny i zdecydują się przejść na emeryturę po dniu 30 kwietnia, a także inne osoby, które zdecydują się na przejście na emeryturę po tym dniu. Można sobie wyobrazić sytuacje, że wielu przyszłych emerytów nie zdąży przejść na emeryturę, nie wiedząc, że tego rodzaju świadczenie będzie przysługiwało tylko tym osobom, które 30 kwietnia otrzymują emeryturę (lub rentę).

Czytaj też: Limity dorabiania do emerytury i renty >

W związku z tym, widać, że pomysłodawcom tego rozwiązania chodziło o wsparcie jednorazowym świadczeniem pieniężnym emerytów i rencistów, którzy będą głosowali w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 roku. Ze względu na terminy wypłat wszystkie emerytury powiększone o jednorazowy dodatek 888.25 zł netto zostaną wypłacone przed zamknięciem lokali wyborczych.

 


Warto podkreślić, że warunkiem do otrzymania tego świadczenia jest fakt posiadania prawa do emerytury lub renty, bez względu na jej wysokość. To kolejny raz pokazuje, że pomysłodawcom nie chodzi o jakiekolwiek wsparcie systemowe, tylko kupowanie głosów osób, które otrzymują emeryturę w wysokości nawet 5 groszy (jedna z najniższych emerytur wypłacanych przez ZUS w 2019 roku), a także tych, które otrzymują miesięcznie kilkunastotysięczne emerytury, co bardzo dobitnie pokazuje, że dodatkowe świadczenie nie jest przemyślaną ustawą, tylko walką 10 miliardami złotych o poparcie w euro wyborach.

Oskar Sobolewski, prawnik, ekspert Instytutu Emerytalnego

Zobacz w LEX:

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym - umowa zlecenia i ustalone prawo do emerytury lub renty - procedura >

Egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej - procedura >

Warunki szkodliwe i uciążliwe a nabycie prawa do emerytury - komentarz praktyczny >

Czy można dokonać wyliczenia wysokości wariantów emerytury pracownicy, która otrzymała już decyzję z ZUS, jednak dalej pracuje i nie pobrała nigdy emerytury? - odpowiedź >