Konferencja zapowiada niezwykle istotną dla całej Unii Europejskiej debatę dotyczącą przyszłości Europy. Głos zabiorą przedstawiciele organów Unii Europejskiej i reprezentanci państw członkowskich Unii.

Komentarze naukowców

W programie konferencji przewidziano wystąpienie ambasadora Marka Prawdy, dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie, który zajmie się sytuacją w Unii Europejskiej w dobie koronawirusa. Komentarze wygłoszą naukowcy: prof. Jan Barcz - specjalista w zakresie prawa międzynarodowego i europejskiego, prof. dr hab. Jerzy Kranz - specjalista prawa międzynarodowego i UE i prof. dr hab. Agnieszka Grzelak - zastępca Dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Reforma ustrojowa UE - jest konieczna

Siedemdziesiąt lat po opublikowaniu Deklaracji Schumana, planowane jest rozpoczęcie w 2020 r. dwuletniej, szeroko zakrojonej debaty polityczno-obywatelskiej nazywanej Konferencją w sprawie przyszłości Europy. Na plany te nałożyła się pandemia koronawirusa, co spowodowało modyfikację priorytetów w działalności Unii Europejskiej, a zwłaszcza konieczność przeprowadzenia jej reformy ustrojowej.

Książka prof. Jana Barcza p.t "Od lizbońskiej do postlizbońskiej Unii Europejskiej", która ukaże się na rynku w lipcu wpisuje się w debatę nad reformą ustroju Unii Europejskiej. Publikacja ukazuje przeprowadzone oraz planowane reformy w kontekście ich ewolucji, powiązań międzyinstytucjonalnych oraz gry interesów państw członkowskich UE, a także sytuację Polski w UE.

W opracowaniu prof. Barcza przedstawiono zmiany w świetle wyzwań wynikających z zachowania spójności UE, zwłaszcza w odniesieniu do konsolidacji strefy euro i problemu praworządności w niektórych państwach członkowskich.

Konferencja 26 czerwca odbędzie się za pośrednictwem platformy Microsoft Teams, o godzinie 17.