Nowe rozwiązanie jest skierowane do beneficjentów 2 i 3 części programu „Czyste Powietrze” i będzie dostępne tylko dla nowych osób składających wniosek o dofinansowanieWarunkiem wypłaty prefinansowania ma być przesłanie wraz z wnioskiem o dotację umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac. W ramach realizowanego przedsięwzięcia możliwe będzie zawarcie do trzech umów z wykonawcami. Mogą one zostać dostarczone na etapie uzupełniania wniosku, na co wnioskodawca będzie miał 10 dni roboczych. Prefinansowanie w wysokości do 50 proc. najwyższej możliwej wysokości dotacji, przypadającej dla danego wykonawcy, będzie wypłacane bezpośrednio na jego konto, zgodnie z maksymalnymi poziomami dofinansowania oraz warunkami programu.

Czytaj też: Prawne uwarunkowania ochrony przed smogiem pochodzącym z emisji ze źródeł liniowych na przykładzie transportu drogowego >>>

Ogłaszamy nowy, ogólnopolski program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, którzy wciąż mają stare piece węglowe. Jest to program Czyste Powietrze +  - mówiła Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska, zapowiadając nowe zasady dotowania.

 

Prefinansowanie dla najuboższych 

Według Anny Moskwy istotą tego programu jest to, że rząd daje przedpłatę, czyli uruchamia dotację jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji, co pomoże osobom najuboższym. - Tym, którzy chcą wymienić piec w swoim domu, ale często nie mają pieniędzy, żeby podjąć się takiej inwestycji z własnych środków. Przeznaczamy kwotę 1,8 miliarda złotych na to działanie. Liczymy, że dzięki temu jeszcze tego lata i tej jesieni rozpoczną się remonty w polskich domach. Szacujemy, że ponad 37 tysięcy rodzin w całej Polsce może skorzystać z programu i przejść na bardziej ekologiczne źródła ogrzewania swoich domów - mówiła minister.

Czytaj także: Rząd luzuje normy dla węgla, a w samorządach próby osłabiania uchwał antysmogowych>>
 

 

Połowa dotacji w formie przedpłaty

Nawet blisko 40 tys. zł NFOŚiGW wypłaci właścicielom domów jednorodzinnych, którzy chcą wymienić tzw. kopciucha lub ocieplić dom, jeszcze przed rozpoczęciem remontu - poinformował w rozmowie z PAP wiceszef Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski. Podkreślił, że to rozwiązanie było oczekiwane przez wiele osób chcących skorzystać z "Czystego Powietrza", których nie było stać na wkład własny w inwestycję szczególnie w jej pierwszej fazie realizacji. Dotychczas termomodernizacja domu i wymiana źródła ciepła w programie rozliczane są bowiem po ich zrealizowaniu. Oznacza to, że beneficjent musi sam sfinansować inwestycję, a dopiero po jej zakończeniu i rozliczeniu wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej wypłaca dotację. Od 15 lipca część wnioskujących będzie mogła liczyć na to, że połowa maksymalnej przyznanej przez wfośigw dotacji zostanie wypłacona wcześniej, czyli przed rozpoczęciem prac.

Sprawdź też: Sługocka Martyna "Ochrona powietrza. Poradnik dla gmin i ich mieszkańców" >>>

Mirowski wyjaśnił, że ze ścieżki prefinansowania w "Czystym Powietrzu" będą mogli skorzystać beneficjenci kwalifikujący się w programie do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania. - Chodzi o właścicieli domów, gdzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosi do 1564 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Drugą grupą beneficjentów są właściciele domów, których dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 900 zł na osobę oraz 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Te dwie grupy w +Czystym Powietrzu Plus+ będą mogły otrzymać też o 10 tys. wyższą maksymalną kwotę dotacji" - poinformował wiceprezes.

Czytaj w LEX: Działania jednostek samorządu terytorialnego podejmowane w walce ze smogiem >

Nawet ok. 40 tys. zł przed rozpoczęciem wymiany kopciucha

W ramach podwyższonego dofinansowania maksymalna dotacja w "Czystym Powietrzu" wynosi do 37 tys. zł, z kolei w najwyższym - do 69 tys. zł. - W "Czystym Powietrzu Plus" będzie to odpowiednio maksymalnie do 47 tys. i 79 tys. zł. "Oznacza to, że przy najwyższym stopniu dofinansowania w ramach prefinansowania będzie można otrzymać wcześniej, czyli przed wykonaniem inwestycji, nawet blisko 40 tys. zł" - zaznaczył Mirowski.

Trzeba załączyć umowę z wykonawcą

Przedstawiciel Funduszu wyjaśnił, że warunkiem wypłaty do 50 proc. dotacji wcześniej będzie załączenie umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac do wniosku o dofinansowanie. W ramach realizowanej inwestycji możliwe będzie zawarcie do trzech umów z wykonawcami. Umowy będzie można dołączyć od razu przy składaniu wniosku lub później przy uzupełnieniu wniosku, ale będzie na to tylko 10 dni roboczych licząc od dnia otrzymania wezwania przez wnioskodawcę. Prefinansowanie nie trafi też bezpośrednio do właściciela domu jednorodzinnego lecz na konto wykonawcy inwestycji.

Mirowski doprecyzował, że w formie elektronicznej taki wniosek będzie można złożyć za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie NFOŚiGW, podpisując go podpisem zaufanym lub kwalifikowanym. Jeśli takiego podpisu nie mamy, wniosek trzeba będzie i tak wysłać elektronicznie, choć trzeba będzie też wydrukować formularz, podpisać ręcznie i wysłać pocztą do właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, złożyć go osobiście w wfośigw lub w gminie, która ma podpisaną umowę o współpracę z Narodowym Funduszem. W tej chwili 2065 gmin ma podpisane takie porozumienia, a na terenie Polski działa 1 888 punktów konsultacyjno-informacyjnych.

Miesiąc na rozpatrzenie wniosku i wypłatę

Według zapowiedzi resortu klimatu i środowiska rozpatrzenie wniosku powinno trwać do 14 dni. Potem w ciągu kolejnych dwóch tygodni od zawarcia umowy z beneficjentem, część zaliczkowa (do 50 proc. dotacji) zostanie przekazana do wykonawcy prac termomodernizacyjnych. Po zakończeniu całej inwestycji właściciel remontowanego domu będzie musiał złożyć końcowy wniosek o płatność, zawierający ostateczną fakturę, protokół odbioru, który będzie dokumentował wykonanie całości prac oraz potwierdzenie uregulowania wkładu własnego przez beneficjanta na rzecz wykonawcy. Rozpatrzenie wniosku o płatność wraz z wypłatą pozostałych pieniędzy z dotacji, powinno nastąpić w ciągu 30 dni od daty złożenia przez beneficjenta kompletnych i prawidłowych dokumentów.