Z danych Urzędu wynika, że wśród cudzoziemców, którzy 1 stycznia 2020 r. mieli ważne dokumenty pobytowe, największe grupy stanowili obywatele Ukrainy - 214,7 tys. osób, Białorusi - 25,6 tys. osób, Niemiec - 21,3 tys. osób, oraz Rosji - 12,5 tys. i Wietnamu - 12,1 tys. W dalszej kolejności są obywatele Indii - 9,9 tys., Włoch - 8,5 tys. osób, Chin - 8,5 tys. osób, oraz Wielkiej Brytanii - 6,3 tys., i Hiszpanii - 5,9 tys. osób.

Czytaj: Więcej cudzoziemców w Polsce - uzupełniają braki na rynku pracy>>
 
W ubiegłym roku największy wzrost wśród obcokrajowców osiedlających się w Polsce dotyczył obywateli Ukrainy (o 35,6 tys. osób), Białorusi (o 5,5 tys. osób), Gruzji (o 2,7 tys. os. do 5,5 tys. oz.), Indii (o 1,1 tys. osób) i Mołdawii (o 1,1 tys. os. do 2,4 tys. os.).

Z danych UdSC wynika również, że w dalszym ciągu najwięcej cudzoziemców ma zezwolenia na pobyt czasowy - maksymalnie do 3 lat. W ubiegłym roku liczba osób z tego typu dokumentami wzrosła z 202,7 tys. do 241,6 tys. Grupa obcokrajowców uprawnionych do pobytu stałego zwiększyła się natomiast z 69,3 tys. do 78,4 tys. osób. - Około 57 proc. cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce to osoby w przedziale wiekowym 20–39 lat, prawie 26 proc. w przedziale 40-59 lat, a 12 proc. poniżej 20. roku życia - informuje UdSC.