Takie dane prezentuje opublikowany właśnie raport z międzynarodowych badań przeprowadzonych przez GfK Verein. Według autorów analizy, spadek zaufania do sędziów i prawników ma związek z przeprowadzanymi w Polsce zmianami w wymiarze sprawiedliwości oraz ze związanymi z tym sporami politycznymi.

Charakterystyczną informacją dotyczącą Polski są stosunkowo niskie pozycje w rankingu sędziów i prawników w porównaniu z innymi krajami. W Polsce prawnicy zajmują w nim 24 pozycję, a sędziowie 28. W Holandii np. prawnicy generalnie są na podobnym miejscu jak w Polsce, ale sędziowie już znacznie wyżej, bo na 14. Podobną pozycję zajmują w Wlk. Brytanii, w Szwecji sędziowie są na 13 miejscu, a prawnicy na 18, w Niemczech sędziowie zajmują 20 miejsce, a prawnicy 19. Podobnie jest też we Francji, Hiszpanii, USA. Nigdzie nie jest to pierwsza dziesiątka rankingu zaufania, ale pozycja polskich sędziów jest w tym zestawieniu wyjątkowo niska. Generalnie wyżej notowani są sędziowie i prawnicy w krajach o ugruntowanej demokracji i stabilnych zasadach praworządności, a znacznie gorzej  w tych przeżywających kryzysy. Na podobnych miejscach jak w Polsce plasują się sędziowie i prawnicy m.in. w Meksyku, Brazylii, Turcji, Rosji. 

Czytaj: Umiarkowane zaufanie Polaków do sądów>>


W Polsce strażacy są, podobnie jak w większości krajów, na pierwszym miejscu rankingu z 82 procentowym uznaniem. Podobnie też w czołówce są zawody związane z opieką zdrowotną, chociaż u nas najwyżej z nich nie są lekarze, jak w większości krajów, tylko pielęgniarki. Zaraz za nimi są ratownicy medyczni i farmaceuci, a lekarze dopiero na 8 miejscu, m.in za rolnikami i kierowcami autobusów i ciężarówek. 

Treść raportu>>