Zbadani przez CBOS swoje opinie o sądach czerpią głównie z mediów - 64 proc. Tylko 22 proc. miało w ciągu ostatnich pięciu lat osobisty kontakt z sądami. O ile brak zaufania do sądów deklaruje 61 proc. ogółu badanych, to ci, którzy zetknęli się z sądem osobiście, w niemal połowie są zadowoleni.
Stosunek do samych sędziów połowa wszystkich badanych (51 proc.) ma ani dobry, ani zły. Ale 23 proc. deklaruje negatywny, a tylko 19 - pozytywny. Ale wśród tych, którzy czerpią wiedzę z własnego doświadczenia z sądami, odsetek złych opinii o sędziach jest wyższy - 34 proc.
- To dramatycznie zły obraz wymiaru sprawiedliwości, bo przecież niezawisłość sędziów i niezależność sądów to podstawowy warunek istnienia sądownictwa w demokratycznym państwie -pisze w "Gazecie Wyborczej" Ewa Siedlecka.
- Musimy mieć świadomość, że żyjemy w świecie medialnym i dzisiaj nie wystarczy wydać dobrego i sprawiedliwego wyroku. Trzeba jeszcze umieć mądrze dotrzeć z nim do świadomości społeczeństwa. Trzeba, by sądownictwo było transparentne, trzeba też pokazywać, że system kontroli orzeczeń jest wielostopniowy - mówi sędzia Żurek z KRS.

Więcej: Wyborcza.pl>>>